เทศบาลตำบลกุดจิก (จังหวัดนครราชสีมา)

เทศบาลตำบลในจังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทย

เทศบาลตำบลกุดจิก เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งใน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลกุดจิก
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์
พื้นที่
 • ทั้งหมด5.92 ตร.กม. (2.29 ตร.ไมล์)
ประชากร (2560)
 • ทั้งหมด2,668 คน
 • ความหนาแน่น440 คน/ตร.กม. (1,100 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก ถนนเทศบาล 1 ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์0-4436-9839
โทรสาร0-4436-9838
เว็บไซต์http://www.kutchikcity.go.th www.kutchikcity.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ประวัติแก้ไข

 • แยกหมู่บ้านเป็น หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ออกจากสภาตำบลกุดจิก มาตั้งเป็นเป็นสุขาภิบาลกุดจิก
 • วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลกุดจิก ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 • วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ได้รับการยกฐานะ 4 หมู่บ้านที่เหลือจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก[1]

ที่ตั้งและอาญาเขตแก้ไข

ที่ตั้งแก้ไข

เทศบาลตำบลกุดจิก ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา

อาณาเขตแก้ไข

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

ชุมชนแก้ไข

เทศบาลตำบลตลาดแค แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ดังนี้

 • ตำบลกุดจิก
  • หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก
  • หมู่ที่ 4 บ้านบุ
 • ตำบลนากลาง
  • หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน (พื้นที่บางส่วน)


ประชากรแก้ไข

จำนวนประชากร ณ มิถุนายน พ.ศ. 2553 จำนวนทั้งสิ้น 2,604 คน เป็นชาย 1,260 คน เป็นหญิง 1,344 คน


อ้างอิงแก้ไข