เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

เทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพฯ (อังกฤษ: World Film Festival of Bangkok) เป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร เริ่มจัดเมื่อปี 2546 โดยเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป โดยกำหนดจัดงานในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข