คาริทีส หรือ ไตรเทพี (อังกฤษ: Charites) ตามตำนานเทพเจ้ากรีก “Charis” (กรีก: Χάρις หรือ คาริส) เป็นเทพีองค์หนึ่งในบรรดา “Charites” (กรีก: Χάρις หรือ “Graces” หรือคาริทีส) ซึ่งเป็นเทพีแห่งความมีเสน่ห์, ความงาม, ธรรมชาติ, การสร้างสรรค์ และ การเจริญพันธุ์ จำนวนเทพีคาริทีสเดิมมีด้วยกันสามองค์ตั้งแต่องค์ที่มีอาวุโสที่สุดเทพีอกลาเอีย (Aglaea หรือ ความงาม), เทพียูโฟรเซเน (Euphrosyne หรือ ความร่าเริง) และองค์ที่อาวุโสน้อยที่สุดเทพีธาเลีย (Thalia หรือ ความสนุก) ตำนานเทพเจ้าโรมันเรียกกันว่า “กราทิเอ” (Gratiae) หรือเทพีแห่งความสง่างาม (Grace)

ประติมากรรม “ไตรเทพี”
ค.ศ. 1825

คาริทีสมักจะถือกันว่าเป็นธิดาของซูสและยูรีโนเม (Eurynome) แต่บางครั้งก็กล่าวว่าเป็นธิดาของไดโอนิซัสและแอฟรอไดที หรือธิดาของเทพเฮลิออสและเทพีเอเกิล โฮเมอร์บรรยายว่าเทพีชาริทีสเป็นผู้ติดตามคนหนึ่งของแอฟรอไดที

ระเบียงภาพ

แก้

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ เทพีชาริทีส