อะกลีอา (อังกฤษ: Aglaea) หรือ อะไกลอา (อังกฤษ: Aglaïa; กรีก: Ἀγλαΐα) เป็นเทพีองค์เล็กที่สุดในสามองค์ในกลุ่มเทพีชาริทีสในตำนานเทพเจ้ากรีกที่รู้จักกันในภาษาอังกฤษว่า "Three Graces" (ไตรเทพี) เทพีอะกลีอาเป็นธิดาของซูสและยูริโนมี (Eurynome)

ประติมากรรม "ไตรเทพี" ค.ศ. 1825

เทพีอะกลีอาปรากฏเป็นหนึ่งในสามเทพีในรายละเอียดของภาพ "ฤดูใบไม้ผลิ"[1] โดยซันโดร บอตตีเชลลี

อ้างอิง

แก้