เทคโนราที (อังกฤษ: Technorati) เป็นเสิร์ชเอนจินสำหรับค้นหาบล็อก โดยมีดัชนีค้นหากว่า 112 ล้านบล็อก (ข้อมูล ธันวาคม 2550[1]) ชื่อของเว็บมาจากคำผสมระหว่าง เทคโนโลจิคอล (technological) และ ลิเทอราที (literati) ที่หมายถึงความรู้ในด้านเทคโนโลยี

โลโก้เทคโนราที

เทคโนราทีทำงานโดยใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข