เตสเลอวิม รอมือนีเย!

เตสเลอวิม รอมือนีเย! (โรมาเนีย: Te slăvim, Românie!) เป็นเพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนียซึ่งภายหลังเป็นสาธารณรัฐสังคมนิยมโรมาเนีย ใช้งานในช่วง ค.ศ. 1953–1975 ผู้แต่งเนื้อเพลง คือ เอวเจน ฟรุนเซอ (Eugen Frunză) และดัน เดชลิว (Dan Deșliu) ผู้แต่งทำนองเพลง คือ มาเตย์ ซอกอร์ (Matei Socor) เนื้อหาว่าด้วยความเป็นพี่เป็นน้องของโรมาเนียกับสหภาพโซเวียต และสรรเสริญอุดมการณ์ลัทธิเลนิน

Te slăvim, Românie!
เราขอสรรเสริญเธอ โรมาเนีย!

เพลงชาติของสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย
เนื้อร้องเอวเจน ฟรุนเซอ
ดาน เดชลิว
ทำนองมาเตย์ ซอกอร์
รับไปใช้1953
เลิกใช้1975
ตัวอย่างเสียง
"เตสเลอวิม รอมือนีเย"
การบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ในคริสต์ทศวรรษ 1960 มีการตัดข้อความที่อ้างถึง "ผู้ปลดแอกโซเวียต" ออกไปตามนโยบาย กำจัดอิทธิพลคอมมิวนิสต์ ของโรมาเนีย[1][2]

ใน ค.ศ. 1975 มีการนำเพลง "เอสกริสเปตรีกอลอร์อูนีเร" (E scris pe tricolor unire) มาใช้แทน โดยเพลงนี้ได้เป็นเพลงชาติของโรมาเนียจนถึงเพียง ค.ศ. 1977[3]

เนื้อร้อง แก้

ภาษาโรมาเนีย คำอ่าน คำแปล
บทที่ 1

Te slăvim, Românie, pământ părintesc
Mândre plaiuri sub cerul tău pașnic rodesc
E zdrobit al trecutului jug blestemat
Nu zadarnic, străbunii eroi au luptat
Astăzi noi împlinim visul lor minunat.

เตสเลอวิม, โรมือนีเอ, เปอมึนตฺ เปอรินเตสกฺ
มึนเดร ปลายูรฺ สุบ เชรุล เติว ปาชนิค โรเดสกฺ
เอ ซโดรบิต อัล เตรกูตูลุย ฌูก เบฺลสเตมัต
นู ซาดารฺนิค, สเตรอบูนีย์ เอโรย เอา ลุปตัต
อัสเติซ นอย อึมปลินิม วิซุล ลอรฺ มีนูนัต

เราขอสรรเสริญเธอ โรมาเนีย ดินแดนปิตุภูมิ
ดินแดนอันน่าภาคภูมิใต้นภาอันสงบสุขของเธอนั้นเกิดผล
แอกที่ถูกสาปไว้ในอดีตถูกทุบทำลาย
ยุทธการบรรพชนของเรานั้นมิสูญเปล่า
วันนี้เราเติมเต็มความฝันอันแสนวิเศษของพวกเขา

Cor: คอรัส ท่อนประสานเสียง

Puternică, liberă, pe soartă stăpână
(*)Trăiască Republica Populară Română!

ปูเตรฺนีเกอ, ลีเบเรอ, เป ซวารฺเตอ สเตอปือเนอ
เตฺรอยัสเกอ เรปูบลิกา ปอปูลาเรอ โรมือเนอ!

ทรงอำนาจ อิสรภาพ จ้าวผู้กุมชะตาเธอ
จงเจริญเถิดสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย!

บทที่ 2

Înfrățit fi-va veşnic al nostru popor
Cu poporul sovietic eliberator.
Leninismul ni-e far și tărie si avânt
Noi urmăm cu credință Partidul ne-nfrânt,
Făurim socialismul pe-al țării pământ.

อึนเฟฺรอตฺซิต ฟีวา เวชนิค อัล นอสตรู โปโปรฺ
กู โปโปรุล โซเวียติค เอลิเบราตอรฺ
เลนินิสมุล นี ฟารฺ ชี เตอรีเอ ชี อาวึนตฺ
นอย อุรฺเมิม กู เกรดินเซอ ปารฺตีดุล เนนฟรึนต์
เฟิวรุม โซเชียลิสมุล เปอัล เซอรีย์ เปอมึนตฺ

ขอปวงชนทั้งมวลอยู่ด้วยกันฉันพี่น้องไปชั่วกาล
กับปวงชนชาวโซเวียตผู้ปลดเปลื้อง
ลัทธิเลนินนั้นคือประภาคาร ความแข็งแกร่งและแรงดลใจของเรา
เราจะเดินรอยตามพรรคอันคงกระพันธ์ด้วยศรัทธา
เราจะสร้างลัทธิสังคมนิยมบนแผ่นดินของเรา

Cor: คอรัส ท่อนประสานเสียง

Puternică, liberă, pe soartă stăpână
(*)Trăiască Republica Populară Română!

ปูเตรฺนีเกอ, ลีเบเรอ, เป ซวารฺเตอ สเตอปือเนอ
เตฺรอยัสเกอ เรปูบลิกา ปอปูลาเรอ โรมือเนอ!

ทรงอำนาจ อิสรภาพ จ้าวผู้กุมชะตาเธอ
จงเจริญเถิดสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย!

บทที่ 3

Noi uzine clădim, rodul holdei sporim
Vrem în pace cu orice popor să trăim
Dar dușmanii de-ar fi să ne calce în prag
Îi vom frânge în numele a tot ce ni-e drag
Înălța-vom spre glorie al patriei steag

นอย อูซิเน เกลอดิม, โรดุล โฮลเดย์ สปอริม
เวฺรม อึน ปาเช กู โอริเช โปโปรฺ เซอ เตฺรอยิม
ดารฺ ดุชมานีย์ ดารฺ ฟี เซอ เน กัลเช อึน ปราก
อึย วอม ฟรึนเจ อึน นูเมเล อา ตอต เช นี ดราก
อือเนิลซา วอม สเปร กลอรีเอ อัล ปาตรีเยย์ สแตอัก

เรากำลังสร้างโรงงานใหม่ เรากำลังเพิ่มผลผลิตของแผ่นดิน
เราต้องการที่จะอยู่อย่างสงบสุขกับปวงชนทั้งผอง
แต่ถ้าหากเหล่าศัตรูก้าวเข้ามาเหยียบย่ำเรา
เราจะปราบพวกมันในนามแห่งทุกสิ่งที่เรารัก
และเราจะลุกขึ้นเชิดชูธงชาติมาตุภูมิของเรา

Cor: คอรัส ท่อนประสานเสียง

Puternică, liberă, pe soartă stăpână
(*)Trăiască Republica Populară Română!

ปูเตรฺนีเกอ, ลีเบเรอ, เป ซวารฺเตอ สเตอปือเนอ
เตฺรอยัสเกอ เรปูบลิกา ปอปูลาเรอ โรมือเนอ!

ทรงอำนาจ อิสรภาพ จ้าวผู้กุมชะตาเธอ
จงเจริญเถิดสาธารณรัฐประชาชนโรมาเนีย!

(*) หมายถึง ร้องซ้ำ 2 เที่ยว

อ้างอิง แก้

  1. John Sweeney, Hutchinson, 1991, The Life and Evil Times of Nicolae Ceausescu, p. 89
  2. Michael Shafir, Pinter, 1985, Romania: Politics, Economics and Society: Political Stagnation and Simulated Change, p. 36
  3. Petru Bălan, Cristian (2008). Imnurile de stat ale țărilor din Uniunea Europeană (ภาษาโรมาเนีย). p. 112. ISBN 978-9737400949.[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น แก้