เซนต์จอห์น

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เซนต์จอห์น (อังกฤษ: Saint John) สามารถหมายถึง

  • เซนต์จอห์น ที่ใช้เป็นนามสกุล เช่น Bridget St John นักร้องชาวอังกฤษ
  • วัดเซนต์จอห์น เป็นชื่อที่นิยมในการตั้งชื่อวัด
  • เมืองเซนต์จอห์น เป็นชื่อที่นิยมในการตั้งชื่อเมืองในหลายประเทศ เช่น เซนต์จอห์น ในรัฐนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดา
  • เซนต์จอห์น เป็นชื่อที่นิยมในการตั้งชื่อสถานที่เช่น โรงพยาบาล, โรงเรียน, สวนสาธารณะ, มหาวิทยาลัย และอื่นๆ

สำหรับชื่อนักบุญต่าง ๆ ดูที่ นักบุญจอห์น