เชื้อชาติ (อังกฤษ: race) คือ ระบบการจำแนกมนุษย์เป็นประชากรหรือกลุ่มขนาดใหญ่และแตกต่างกันชัดเจน โดยลักษณะจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่สืบทอดได้ บรรพบุรุษทางภูมิศาสตร์ รูปลักษณ์ทางกาย ความเป็นชาติพันธุ์ (ethnicity) และสถานภาพสังคม ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คำนี้มักใช้กันแพร่หลาย ในความหมายทางอนุกรมวิธาน เพื่อแสดงการแยกความแตกต่างทางพันธุกรรมของประชากรมนุษย์ที่นิยามโดยฟีโนไทป์[1] การบังคับใช้กฎหมายใช้ประโยชน์จากเชื้อชาติในการรวบรวมข้อมูลผู้ต้องสงสัยในบางประเทศ การใช้หมวดหมู่เชื้อชาติเหล่านี้มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า ทำให้ความเข้าใจในการแปรผันทางชีววิทยามนุษย์ที่ล้าสมัยไปแล้วยังคงอยู่ และส่งเสริมทัศนคติโดยทั่วไปของสังคม (stereotype) เพราะในหลายสังคม การจัดกลุ่มเชื้อชาติสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับแบบแผนของการแบ่งชั้นทางสังคม สำหรับนักสังคมศาสตร์ที่กำลังศึกษาความไม่เสมอภาคทางสังคมแล้ว เชื้อชาติสามารถเป็นตัวแปรสำคัญได้ ในฐานะตัวแปรทางสังคมวิทยา หมวดหมู่เชื้อชาติอาจสะท้อนสิ่งบ่งชี้อัตวิสัย อัตลักษณ์ตัวตน และสถาบันทางสังคมได้บางส่วน

สรุปความทางนิติศาสตร์และนิติเวชวิทยาศาสตร์แก้ไข

เชื้อชาติ คือ ระบบทางพันธุ์กรรม(DNA) หรือ ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์(สรีระวิทยา)ได้แก่ เล็บ,ขน,ผม,ฟัน,ผิวหนัง ซึ่งสามารถบ่งบอกถึงระบบหมู่โลหิต A,B,AB,O หรือ ระบบABO เป็นสิ่งที่มีติดตัวมาแต่กำเนิดไม่สามารถบอกเลิกระบบหมู่โลหิต หรือ ยกเลิกระบบหมู่โลหิตดังกล่าวได้ แต่สามารถโอนถ่าย และ/หรือ ถ่ายเทให้แก่กันและกันได้ด้วยหลักทางการแพทย์และพยาบาลที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากลโลก(W.H.O.) ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ด้วยกฏเกณฑ์ทางนิติเวชวิทยาศาสตร์.

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • AAA (1998-05-17). "American Anthropological Association Statement on "Race"". Aaanet.org. สืบค้นเมื่อ 2009-04-18. {{cite web}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
  • Bindon, Jim (August 28, 2006, 2005). "Post World War II" (PDF). University of Alabama. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-06-27. สืบค้นเมื่อ 2012-08-31. {{cite web}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help); ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |date= (help)
  • Gordon, Milton Myron (1964). Assimilation in American life: the role of race, religion, and national origins. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-500896-8. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
  • Lie, John (2004). Modern Peoplehood. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 0674013271. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
  • Mevorach, Katya Gibel (2007). "Race, racism, and academic complicity". American Ethnologist. 34: 238. doi:10.1525/ae.2007.34.2.238. {{cite journal}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
  • Palmié, Stephan (2007). "Genomics, divination, 'racecraft'". American Ethnologist. 34: 205–22. doi:10.1525/ae.2007.34.2.205. {{cite journal}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help); ไม่รู้จักพารามิเตอร์ |month= ถูกละเว้น (help)
  • Segal, Daniel A (1991). "'The European'_ Allegories of Racial Purity". Anthropology Today. Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 7 (5): 7–9. doi:10.2307/3032780. JSTOR 3032780. {{cite journal}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)
  • Thompson, William; Hickey, = Joseph (2005). Society in Focus. Boston, MA: Pearson. ISBN 0-205-41365-X. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)CS1 maint: extra punctuation (ลิงก์)