เจ้าอนุรุทธ (พ.ศ. 2280 - พ.ศ. 2362) เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง ลำดับที่ 7 (พ.ศ. 2334 - พ.ศ. 2359) พระราชโอรสองค์ที่ 2 ในเจ้าอินทโฉม พระเชษฐาในเจ้าสุริยวงศ์

อ้างอิง

แก้
ก่อนหน้า เจ้าอนุรุทธ ถัดไป
เจ้าสุริยวงศ์   เจ้าผู้ครองอาณาจักรหลวงพระบาง
(พ.ศ. 2334 - พ.ศ. 2359)
  เจ้ามันธาตุราช