เจ้าหญิงโยเซฟินแห่งบาเดิน

เจ้าหญิงโยเซฟิน ฟรีเดอรีเกอ ลุยเซอ แห่งบาเดิน (ประสูติ:11 ตุลาคม ค.ศ. 1813 — สิ้นพระชนม์ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1900) ประสูติที่มันไฮม์ แกรนด์ดัชชีแห่งบาเดิน เป็นพระธิดาของแกรนด์ดยุกชาลส์แห่งบาเดิน กับสเตฟานีแห่งโบอาร์แน ทรงเป็นพระบรมอรรคราชบรรพบุรุษของราชวงศ์โรมาเนีย และราชวงศ์ยูโกสลาเวียผ่านทางพระโอรส เจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น และของราชวงศ์เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก ผ่านทางพระธิดา คือ เจ้าหญิงมารีแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน

เจ้าหญิงโยเซฟินแห่งบาเดิน
JosephineBaden.jpg
พระนามเต็มโยเซฟิน ฟรีเดอรีเกอ ลุยเซอ
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
เจ้าหญิงแห่งโฮเฮนซอลเลิร์น
ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ11 ตุลาคม พ.ศ. 2356
มันไฮม์, แกรนด์ดัชชีแห่งบาเดิน
สิ้นพระชนม์19 มิถุนายน พ.ศ. 2443 (86 ปี)
ซิกมาริงเงิน, จักรวรรดิเยอรมัน
พระบิดาแกรนด์ดยุกชาลส์แห่งบาเดิน
พระมารดาสเตฟานีแห่งโบอาร์แน
พระสวามีเจ้าชายชาลส์ แอนโทนี แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น
พระบุตรเจ้าชายเลโอโปลด์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น

สเตฟานีแห่งโฮเอินโซลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกสและอัลเกรฟ
สมเด็จพระเจ้าคาโรลที่ 1 แห่งโรมาเนีย
เจ้าชายแอนโทนี
เจ้าชายเฟรเดอริก

เจ้าหญิงมารี เคาน์เตสแห่งฟลานเดอร์

พระราชประวัติแก้ไข

ทรงเสกสมรสกับเจ้าชายชาลส์ แอนโทนี แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1834 พระสวามีนั้นเป็นพระโอรสของเจ้าชายชาลส์แห่งโฮเฮนซอลเลิร์น-ซิกมาริงเงิน กับมารี อ็องตัวเนต มูว์รา ทั้งสองพระองค์มีพระโอรส/ธิดา รวมทั้งสิ้น 6 พระองค์ ได้แก่

พระอิสริยยศแก้ไข

  • 21 ตุลาคม ค.ศ. 1813 – 21 ตุลาคม ค.ศ. 1834: Her Grand Ducal Highness Princess Josephine of Baden
  • 21 ตุลาคม ค.ศ. 1834 – 27 สิงหาคม ค.ศ. 1848: Her Grand Ducal Highness The Hereditary Princess of Hohenzollern-Sigmaringen, Princess of Baden
  • 27 สิงหาคม ค.ศ. 1848 – 3 กันยายน ค.ศ. 1869: Her Grand Ducal Highness The Princess of Hohenzollern-Sigmaringen, Princess of Baden
  • 3 กันยายน ค.ศ. 1869 – 2 มิถุนายน ค.ศ. 1885: Her Grand Ducal Highness The Princess of Hohenzollern, Princess of Baden
  • 2 มิถุนายน ค.ศ. 1885 – 19 มิถุนายน ค.ศ. 1900: Her Grand Ducal Highness The Dowager Princess of Hohenzollern, Princess of Baden

อ้างอิงแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • Roberts, Gary Boyd, Notable Kin Volume Two, published in cooperation with the New England Historic and Genealogical Society, Boston, Massachusetts, by Carl Boyer, 3rd, Santa Clarita, California, 1999, volume 2, p. 220.