เจ้าหญิงเรชิ (พระราชธิดาของจักรพรรดิโกะ-โทะบะ)

เจ้าหญิงเรชิ (礼子内親王, 1200 - 1273) เป็นพระราชวงศ์ช่วงต้น ยุคคามากูระ พระราชธิดาองค์ที่ 3 ของ จักรพรรดิโกะ-โทะบะ จักรพรรดิองค์ที่ 82 ส่วนพระมารดาเป็นบุตรสาวของ ไนไดจิง มีพระเชษฐาและพระอนุชาร่วมพระมารดาเดียวกันคือ เจ้าชายโดโจเนียวโด และ เจ้าชายโยริฮิโตะ ต่อมาเป็น ไซอิง หรือหัวหน้านักบวชหญิงชั้นสูงในรัชสมัย จักรพรรดิสึจิมิกาโดะ จักรพรรดิองค์ที่ 83 และ จักรพรรดิจุนโตกุ จักรพรรดิองค์ที่ 84