เจ้าหญิงเปรรณาแห่งเนปาล

เจ้าหญิงเปรรณาราชยลักษมีเทวีสิงห์ [เปฺร-ระ-นา] (เนปาล: प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह; 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521) หรือพระนามเดิม เจ้าหญิงเปรรณาราชยลักษมีเทวีศาหะ พระราชธิดาองค์เดียวในสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งเนปาล กับสมเด็จพระราชินีโกมล

เจ้าหญิงเปรรณาแห่งเนปาล
เจ้าหญิงแห่งเนปาล
พระสวามีกุมาร ราช พหาทุร สิงห์
พระบุตรประตาป พหาทุร สิงห์
ราชวงศ์ศาหะ
พระบิดาสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทระ
พระมารดาสมเด็จพระราชินีโกมล
ประสูติ20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2521 (44 ปี)
กาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

เจ้าหญิงเปรรณาเสกสมรสเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2546 กับกุมาร ราช พหาทุร สิงห์ บุตรของนพราช พหาทุร สิงห์ กับอุษา เทวี สิงห์[1] โดยในงานเสกสมรสครั้งนี้มีพระราชชนกและพระราชชนนี พระเชษฐา ตลอดจนนายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมในเสกสมรสงานนี้[2] ซึ่งต่อมาเจ้าหญิงก็ได้ให้ประสูติพระโอรส นามว่า ประตาป พหาทุร สิงห์ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2547

หลังการล้มระบบราชาธิปไตยในเนปาลเมื่อปี พ.ศ. 2551 พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น ๆ จึงตกเป็นสามัญชน[3]

อ้างอิงแก้ไข