ฮัมดัมซัลตาเนห์ ปาห์ลาวี

เจ้าหญิงฮาดัมซัลดีห์ ปาห์ลาวี (อังกฤษ: Hamdamsaltaneh Pahlavi) ประสูติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2446 ณ กรุงเตหะราน อิหร่าน เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ใน เรซา ชาห์ ปาห์ลาวี กับ มารายัม ซาวากูดไฮ พระวรราชชายาคนแรก โดยพระมารดาของพระองค์นั้นเสียชีวิตไปตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชันษา 1 ขวบ พระองค์ได้เสกมรสกับ ฮาดี อาตาบาเมื่อปี 2468 มีพระบุตรดังนี้

  1. อามี เรซา
  2. ไซรัส อาตาบา
  3. ซิมิน
ฮัมดัมซัลตาเนห์ ปาห์ลาวี
Hamdamsaltaneh Pahlavi.jpg
พระนามเต็มเจ้าหญิงฮาดัมซัลดีห์ ปาห์ลาวี
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งอิหร่าน
ราชวงศ์ปาห์ลาวี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446
เตหะราน ประเทศอิหร่าน
สิ้นพระชนม์1 มกราคม พ.ศ. 2521 (74 ปี)
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พระราชบิดาเรซา ชาห์ ปาห์ลาวี
พระราชมารดามารายัม ซาวากูดไฮ
พระสวามีฮาดี อาตาบา
พระบุตรอามี เรซา
ไซรัส อาตาบา
ซิมิน

เจ้าหญิงฮาดัมซัลดีห์ ปาห์ลาวี สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 สิริพระชันษา 74 ชันษา

อ้างอิงแก้ไข