เจ้าหญิงอเล็กซันดราแห่งไซน์-วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบวร์ค

เจ้าหญิงอเล็กซันดราแห่งไซน์-วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบวร์ค (Alexandra Rosemarie Ingrid Benedikte) เป็นพระธิดาในเจ้าชายริชาร์ดแห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-เบอร์เลบูร์คที่ 6 และเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก และอิงกริดแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก และเป็นพระราชภาคิไนยในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ เป็นพระขนิษฐาในเจ้าชายกุสตาฟแห่งไซน์-วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบวร์คที่ 7 พระองค์เสกสมรสกับเคานต์เจฟเฟอร์สันแห่งเพอร์ฟิวและเคลนท์-อิลลักค์ พระองค์จึงมีพระอิสริยยศเป็น เคาน์เตสแห่งเพอร์ฟิวและเคลนท์-อิลลักค์ ตามพระสวามี มีพระบุตร 2 พระองค์ ต่อมาใน พ.ศ. 2560 พระองค์และพระสวามีได้ประกาศแยกทางกันอย่างเป็นทางการ พระบุตรทั้งสองมีสิทธิ์ไปมาหาบิดาได้ตามปกติ

เจ้าหญิงอเล็กซันดรา
เคาน์เตสแห่งเพอร์ฟิวและเคลนท์-อิลลักค์
พระสวามีเคานต์เจฟเฟอร์สันแห่งเพอร์ฟิวและเคลนท์-อิลลักค์
เคานต์มิเคล เอห์เลอเฟลด์-เลาเออร์วิก-บิลเลอ เคานต์แห่งเอเกสคอฟ
พระนามเต็ม
อเล็กซันดรา โรสแมรี อิงกริด เบเนดิกเทอ
พระบุตร2 พระองค์
ราชวงศ์กลึคส์บวร์ค[1]
พระบิดาเจ้าชายริชาร์ดแห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-เบอร์เลบูร์คที่ 6
พระมารดาเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก
ประสูติ20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 (51 ปี)
โคเปนเฮเกน เดนมาร์ก

เสกสมรสครั้งที่ 2แก้ไข

เจ้าหญิงอเล็กซันดราแห่งไซน์-วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบวร์ค ทรงเสกสมรสครั้งที่ 2 กับเคานต์มิเคล เอห์เลอเฟลด์-เลาเออร์วิก-บิลเลอ เคานต์แห่งเอเกสคอฟ เลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวังเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าฟ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก พระมารดา เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค เจ้าหญิงนาตาลีแห่งไซน์-วิตเกนชไตน์-เบอร์เลบวร์ค เสด็จมาร่วมงาน ณ วิหารเซนต์เยอร์เกน เมืองสเวนด์โบร์ก ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

อ้างอิงแก้ไข

  1. "150 years of the House of Glücksborg". สืบค้นเมื่อ 25 October 2014.