เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค

เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค เป็นพระโอรสพระองค์แรกในริชชาร์ท เจ้าชายที่ 6 แห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค กับเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก กับอิงกริดแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก และทรงเป็นพระราชภาคิไนยในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ พระองค์สืบพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายที่ 7 แห่งไซน์-วิตเกนสไตน์-แบร์เลอบวร์ค สืบต่อจากพระบิดาที่สิ้นพระชนม์ไป

กุสทัฟ
เจ้าชายแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
ก่อนหน้าเจ้าชายริชชาร์ท
ถัดไปเจ้าชายโรบิน
พระนามเต็ม
กุสทัฟ เฟรเดอริค ฟิพลิพ ริชชาร์ท
ราชวงศ์ไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
พระบิดาริชชาร์ท เจ้าชายที่ 6 แห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
พระมารดาเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก
ประสูติ12 มกราคม พ.ศ. 2512 (54 ปี)
แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนีตะวันตก

อ้างอิง แก้ไข