เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค

เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค เป็นพระโอรสพระองค์แรกในเจ้าชายริชชาร์ทแห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค กับเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก กับอิงกริดแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก และทรงเป็นพระราชภาคิไนยในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ พระองค์สืบพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายที่ 7 แห่งไซน์-วิตเกนสไตน์-แบร์เลอบวร์ค สืบต่อจากพระบิดาที่สิ้นพระชนม์ไป

เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค

พระนาม กุสทัฟ เฟรเดอริค ฟิพลิพ ริชชาร์ท
พระอิสริยยศ เจ้าชายที่ 7 แห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
ฐานันดรศักดิ์ ไฮเนส
ราชวงศ์ ไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 12 มกราคม พ.ศ. 2512 (51 ปี)
ประเทศเยอรมนี
พระบิดา เจ้าชายริชชาร์ทแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
พระมารดา เจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก

อ้างอิงแก้ไข