เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค

เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค เป็นพระโอรสพระองค์แรกในเจ้าชายริชชาร์ทแห่งไซน์-วิตเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค กับเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 9 แห่งเดนมาร์ก กับอิงกริดแห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก และทรงเป็นพระราชภาคิไนยในสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก และสมเด็จพระราชินีอันเนอ-มารีแห่งกรีซ พระองค์สืบพระอิสริยยศเป็น เจ้าชายที่ 7 แห่งไซน์-วิตเกนสไตน์-แบร์เลอบวร์ค สืบต่อจากพระบิดาที่สิ้นพระชนม์ไป

เจ้าชายกุสทัฟแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
พระนามกุสทัฟ เฟรเดอริค ฟิพลิพ ริชชาร์ท
พระอิสริยยศเจ้าชายที่ 7 แห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
ฐานันดรศักดิ์ไฮเนส
ราชวงศ์ไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ12 มกราคม พ.ศ. 2512 (52 ปี)
ประเทศเยอรมนี
พระบิดาเจ้าชายริชชาร์ทแห่งไซน์-วิทเกินชไตน์-แบร์เลอบวร์ค
พระมารดาเจ้าหญิงเบเนดิกเทอแห่งเดนมาร์ก

อ้างอิงแก้ไข