เจ้าหญิงอัมพาลิกา

อัมพาลิกา (अम्‍बालिका) เจ้าหญิงแห่งแคว้นกาสี เป็นน้องสาวของ อัมพาและอัมพิกา เมื่อถึงพิธีสยุมพรให้เจ้าหญิงทั้งสามเลือกคู่ กับเจ้าชายเมืองต่างๆ ภีษมะ ต้องการให้เจ้าหญิงทั้งสาม เป็นมเหสีของ วิจิตรวีรยะ น้องชายต่างมารดา แต่แต่งงานได้ คืนเดียว วิจิตรวีรยะก็สิ้นพระชนม์ เหตุนี้เองสัตยวดีมารดาวิจิตรวีรยะ จึงให้ ฤๅษีวยาสซึ่งป็นลูกที่เกิดจากฤๅษีปราศร มาทำนิโยค กับนางเพื่อให้นางมีลูกสืบสกุล แต่นางกลุวหน้าตาและกลิ่นเหม็นของท่านฤๅษีไม่ได้ นางกลัวจนตัวซีดขาวตลอดการนิโยค ส่งผลให้ ท้าวปาณฑุ ลูกของนางมีตัวที่ซีดขาว