วิจิตรวีรยะ เป็นตัวละครในมหาภารตะ ชื่อมีความหมายว่า "ผู้กล้าอันงดงาม"[1] วิจิตรวีรยะเป็นโอรสของท้าวศานตนุกับพระนางสัตยวดี มีศักดิ์เป็นน้องของท้าวภีษมะ แต่เป็นน้องแท้ ๆ ของจิตรางคทะ โดยวิจิตรวีรยะมีมเหสี 2 พระองค์คือ เจ้าหญิงอัมพิกา และเจ้าหญิงอัมพาลิกา หลังสมรสได้เจ็ดปี วิตรวีรยะป่วยและไม่มีผู้ใดรักษาได้หาย[2] และสิ้นพระชนม์โดยไม่มีบุตร

วิจิตรวีรยะ
ข้อมูลตัวละครในเรื่อง
ครอบครัวศานตนุ (บิดา) สัตยวตี (มารดา) จิตราคท และ ภีษมะ
คู่สมรสอัมพิกา, อัมพาลิกา
บุตรธฤตราษฎร์ และ ปัณฑุ

อ้างอิง แก้

  1. Monier-Williams, Sir Monier; Leumann, Ernst; Cappeller, Carl (1899). A Sanskrit-English Dictionary: Etymologically and Philologically Arranged with Special Reference to Cognate Indo-European Languages (ภาษาอังกฤษ). Motilal Banarsidass Publishing House. ISBN 978-81-208-3105-6.
  2. Bhanu, Sharada (1997). Myths and Legends from India - Great Women. Chennai: Macmillan India Limited. pp. 35–6. ISBN 0-333-93076-2.