เจ้าหญิงอัมพิกา

(เปลี่ยนทางจาก อัมพิกา)

อัมพิกา (अम्‍बिका) ธิดาของราชาแคว้นกาสี น้องสาวของอัมพา และมีน้องสาวชื่อ อัมพาลิกา

เมื่อถึงพิธี สยุมพรให้เจ้าชายต่างๆมาเลือกคู่ ภีษมะ แห่งหัสตินาปุระนคร ต้องการให้องค์หญิงทั้งสามเป็นชายาของ วิจิตรวีรยะ น้องชายต่างมารดา แต่อัมพานั้นขอความเป็นอิสระนางจึงทูลลากลับไปก็เหลือแค่แต่ อัมพิกาและอัมพาลิกา แต่แต่งงานได้คืนเดียว วิจิตรวีรยะก็สิ้นพระชนม์ ด้วยเหตุนี้ นางสัตยวดี มารดาของ จิตรวีรยะ ต้องให้ฤๅษีวยาส ลูกของนางที่เกิดจาก ฤๅษีปราศร มาทำนิโยคกับนางเพื่อให้มีบุตรสืบสกุลต่อไป แต่นางเกรงกลัวหน้าตาของฤๅษีวยาส และกลิ่นเหม็นจึงปิดตาตลอดการนิโยค ส่งผลให้ธฤตราษฎร์ ลูกของอัมพิกาตาบอด