เจ้าหญิงอะซะฮะระ

พระราชธิดาในจักรพรรดิคัมมุและเจ้าหญิงพระชายาในจักรพรรดิเฮเซ

เจ้าหญิงอะซะฮะระ (ญี่ปุ่น: 朝原内親王โรมาจิ: 'Asahara-naishinnō' ; 1322 – 14 พฤษภาคม 1360) เจ้าหญิงและเจ้าหญิงพระชายาในจักรพรรดิญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิคัมมุ จักรพรรดิองค์ที่ 50 ที่ประสูติแต่ เจ้าหญิงซะกะฮิโตะ พระราชธิดาใน จักรพรรดิโคนิง จักรพรรดิองค์ที่ 49 ซึ่งเป็นเจ้าหญิงพระชายาและเป็นเจ้าหญิงพระชายาใน จักรพรรดิเฮเซ จักรพรรดิองค์ที่ 51

บันทึก

แก้