เจ้าหญิงอมาเลียแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค

เจ้าหญิงอมาเลียแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค (อังกฤษ: Princess Amalia of Saxe-Weimar-Eisenach) ประสูติเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2373 เป็นพระธิดาใน เจ้าชายแบร์นฮาร์ดซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค และ เจ้าหญิงไอดาซัคเซิน-ไมนิงเงิน พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879) พระราชโอรสใน พระเจ้าวิลเลิมที่ 2 แห่งเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2396 รับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เฮอร์รอยัลไฮนีส เจ้าหญิงเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ ไม่มีพระบุตร

เจ้าหญิงอมาเลียแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค
AmaliaSaxeWeimarEisenach.jpg
พระนามอมาเลีย มาเรีย เดอ กลอเรีย ออกัสตา
พระอิสริยยศเจ้าหญิงแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค
เจ้าหญิงเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ พระชายา
ฐานันดรศักดิ์เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ราชวงศ์ซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค
ออเรนจ์-นัสเซา
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ20 มีนาคม พ.ศ. 2373
สิ้นพระชนม์1 พฤษภาคม พ.ศ. 2415 (42 ปี)
พระบิดาเจ้าชายแบร์นฮาร์ดซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค
พระมารดาเจ้าหญิงไอดาซัคเซิน-ไมนิงเงิน
พระสวามีเจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879)

เมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงแห่งเนเธอร์แลนด์แล้ว พระองค์ทรงงานในด้าน การกุศล ทรงก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลหลายแห่ง ซึ่งพระกรณียากิจของพระองค์นั้นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ ดังพระราชดำรัสที่ว่า

อมาเลีย ชายาของเฮนรีนั้นได้เรื่อง ทำงานอย่างจริงจัง สมกับความเป็นเจ้าหญิง— พระเจ้าวิลเลิมที่ 3 แห่งเนเธอร์แลนด์
พระเชษฐาของพระสวามี

พระดำรัสของ เจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879)

อมาเลียที่รัก การทำงานของเธอนั้นเป็นที่น่าพอใจต่อประชาชนและตัวเรา— เจ้าชายเฮนรีแห่งเนเธอร์แลนด์ (ค.ศ. 1820–1879)
พระสวามี

เจ้าหญิงอมาเลียแห่งซัคเซิน-ไวมาร์-ไอเซนัค สิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2415 สิริพระชันษา 42 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Amalia of Saxe-Weimar-Eisenach