เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเบลเยียม

เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเบลเยียม พระธิดาพระองค์ใหญ่และพระองค์เดียวใน เจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม กับเจ้าหญิงแคลร์แห่งเบลเยียม พระชายา เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม และสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียม ทรงอยู่ในลำดับที่ 12 ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เบลเยียม ต่อจากพระบิดา

เจ้าหญิงหลุยส์
พระนามเต็ม
หลุยส์ โซฟี มารี
ราชวงศ์เบลเยียม
พระบิดาเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม
พระมารดาเจ้าหญิงแคลร์แห่งเบลเยียม
ประสูติ6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 (19 ปี)
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม

อ้างอิง แก้ไข

อื่นๆ แก้ไข