เจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม

เจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม โดยเป็นสามัญชนชาวอังกฤษ-เบลเยียม ที่เข้ามาเป็นสมาชิกพระราชวงศ์เบลเยียม โดยทรงเป็นพระชายาในเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม พระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม กับสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียม พระองค์และเจ้าชายโลร็องมีพระโอรส-ธิดาร่วมกัน 3 พระองค์

เจ้าหญิงแกลร์
พระสวามีเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม
พระนามเต็ม
แคลร์ หลุยส์
พระบุตร
ราชวงศ์เบลเยียม (เสกสมรส)
พระบิดานิโคลัส จอห์น คูมส์
พระมารดานีกอล แมร์เตินส์
ประสูติ18 มกราคม พ.ศ. 2517 (49 ปี)
บาธ ซัมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ

พระประวัติ แก้ไข

เจ้าหญิงแกลร์ประสูติในครอบครัวนักธุรกิจชาวอังกฤษ โดยบิดาเป็นชาวอังกฤษ มารดาเป็นชาวเบลเยียม ประสูติเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2517 เป็นบุตรีของ นิโคลัส จอห์น คูมส์ และ นีกอล แมร์เตินส์

อภิเษกสมรส แก้ไข

นางสาวแกลร์ หลุยส์ ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม พระราชโอรสพระองค์สุดท้องใน สมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2546 ภายหลังรับพระราชทานพระอิสริยยศเป็น เจ้าหญิงแห่งเบลเยียม มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงหลุยส์
  2. เจ้าชายนีกอลา
  3. เจ้าชายแอมริก

พระกรณียากิจ แก้ไข

พระกรณียากิจที่เจ้าหญิงแกลร์ทรงปฏิบัติอยู่คือการดูแลองกรณต่างๆไว้ในพระอุปถัมภ์ เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าในเบลเยียม และยังทรงเป็นรองประธานสมาคมแม่บ้านแห่งชาติร่วมกับ พระราชินีมาตีลด์ ซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานสมาคมแม่บ้านแห่งชาติต่อจาก พระราชินีเปาลา พระราชชนนี

พระอิสริยยศ แก้ไข

  • 18 มกราคม พ.ศ. 2517 – 12 เมษายน พ.ศ. 2546: นางสาวแกลร์ หลุยส์ คูมส์ (Miss Claire Louise Coombs)
  • 12 เมษายน พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน: เจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม (Her Royal Highness Princess Claire of Belgium)

อ้างอิง แก้ไข

สื่อภายนอก แก้ไข