เจ้าชายนีกอลาแห่งเบลเยียม

เจ้าชายนีกอลาแห่งเบลเยียม เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 และพระองค์แรกในเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียมกับเจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม และสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียม ทรงอยู่ในลำดับที่ 13 ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เบลเยียม ต่อจากเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม พระบิดาซึ่งอยู่ในลำดับที่ 11 และเจ้าหญิงหลุยส์แห่งเบลเยียม พระภคินีซึ่งอยู่ลำดับที่ 12

เจ้าชายนีกอลา
พระนามเต็ม
นีกอลา กาซีมีร์ มารี
ราชวงศ์เบลเยียม
พระบิดาเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม
พระมารดาเจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม
ประสูติ13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (17 ปี)
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม