เจ้าชายนีกอลาแห่งเบลเยียม

เจ้าชายนีกอลาแห่งเบลเยียม เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 2 และพระองค์แรกในเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียมกับเจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม เป็นพระราชนัดดาในสมเด็จพระราชาธิบดีอัลแบร์ที่ 2 แห่งเบลเยียม และสมเด็จพระราชินีเปาลาแห่งเบลเยียม ทรงอยู่ในลำดับที่ 13 ในลำดับการสืบราชสันตติวงศ์เบลเยียม ต่อจากเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม พระบิดาซึ่งอยู่ในลำดับที่ 11 และเจ้าหญิงหลุยส์แห่งเบลเยียม พระภคินีซึ่งอยู่ลำดับที่ 12

เจ้าชายนีกอลา
ประสูติ13 ธันวาคม พ.ศ. 2548 (18 ปี)
บรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
พระนามเต็ม
นีกอลา กาซีมีร์ มารี
ราชวงศ์เบลเยียม
พระบิดาเจ้าชายโลร็องแห่งเบลเยียม
พระมารดาเจ้าหญิงแกลร์แห่งเบลเยียม
ก่อนหน้า เจ้าชายนีกอลาแห่งเบลเยียม ถัดไป
เจ้าหญิงหลุยส์แห่งเบลเยียม
ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์แห่งเบลเยียม
ลำดับที่ 13

เจ้าชายแอมริกแห่งเบลเยียม

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้