เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ ค.ศ. 1959)

เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ พ.ศ. 2502) (อังกฤษ: Princess Marie of Liechtenstein (b. 1959)

เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ ค.ศ. 1959)

พระนาม เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ พ.ศ. 2502)
พระนามเต็ม มารี อิซาเบล มาร์เกอริต แอนน์ เจนิวีฟ
พระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งออร์เลอ็อง
เจ้าหญิงแห่งลิกเตนสไตน์
ฐานันดรศักดิ์ เฮอร์รอยัลไฮนีส
ราชวงศ์ ราชวงศ์ลิกเตนสไตน์
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 3 มกราคม พ.ศ. 2502 (61 ปี)
ฝรั่งเศส
พระบิดา เจ้าชายเฮนรี เคานต์แห่งปารีส (ประสูติ พ.ศ. 2476)
พระมารดา ดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค
พระสวามี เจ้าชายกันคาแห่งลิกเตรนสไตน์
พระบุตร เจ้าหญิงเลโอปอล์ดดัน
เจ้าหญิงมารี อิมมาคูลี
เจ้าชายโจฮันส์
เจ้าหญิงมาร์เกอริต
เจ้าชายกาเบรียล

พระประวัติแก้ไข

เจ้าหญิงมารีแห่งลิกเตนสไตน์ (ประสูติ พ.ศ. 2502) ประสูติเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2502ฝรั่งเศส เป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่และพระองค์แรกใน เจ้าชายเฮนรี เคานต์แห่งปารีส (ประสูติ พ.ศ. 2476) กับ ดัชเชสมาเรีย-เทเรซาแห่งเวือร์ทเทิมแบร์ค พระชายาพระองค์แรก ครั้นพระองค์ประสูติ เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกุสซี พระอัยกาได้รับการถวายจดหมายจาก นายพลชาร์ล เดอ โกล นายพลแห่งกองทัพฝรั่งเศส เนื้อหาในจดหมายนั้นเป็นการแสดความยินดีต่อการประสูติของพระนัดดาในเจ้าชายจีนส์ พระองค์ได้รับศีลล้างบาปหลังจาก 17 วันที่ประสูติ โดยพระคาร์ดินัลมอริค ฟินตี อาร์คบิชอปแห่งกรุงปารีสในขณะนั้น โดยพระบิดามารดาทูลหัวได้แก่

  1. ฟิลิป อัลเบรชท์ ดยุกแห่งวือร์ทเทิมแบร์ค
  2. เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง (1878-1961)

ขณะทรงพระเยาว์ทรงใช้ชีวิตในปารีส จนกระทั่งปี พ.ศ. 2505 เมื่อพระชันษาได้ 3 ชันษา และเมื่อปี พ.ศ. 2507 ทรงพำนักในเมืองนับมอนต์

ทรงงานแก้ไข

พระองค์ทรงเรียนจบจากมหาวิทยาลัยอคนเซอ เดอ ปารีส และทรงงานในด้านประชาสัมพันธ์ในเจนีวา และทรงงานเรื่องการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา โดยทรงจัดตั้งกองทุนชื่อ เจ้าหญิงมารี เดอ ปารีส และทรงใช้เวลาหลายปีในการหาเงินระดมทุนช่วยเหลือเด็กยากจนในบราซิล หลังจากนั้นได้ทรงลาออกและทรงงานวารสารคาทอลิคในปารีส และปี พ.ศ. 2527 เสด็จกลับเจนีวา เพื่อทรงจดเทะเบียน Enfants et Jeunes de la Rue ("Street Kids") ซึ่งเป็นการรับรองให้มีบุคคลากรสานต่อด้านงานในพระองค์ ทั้งนี้ยังทรงกระจายความช่วยเหลือไปยังเด็กในโคลอมเบีย อีกด้วย

ขณะเสด็จกลับปารีส เป็นการถาวร พระองค์ได้รับการถวายตำแหน่ง หัวหน้าคณะกรรมาธิการบริการด้านการแพทย์และการสอนพิเศษ และทรงสนับสนุนให้มีการประชุมเกี่ยวกับมนุษยธรรมในยุโรป

เสกสมรสแก้ไข

พระองค์ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายกันคาแห่งลิกเตนสไตน์ ในเดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2531ริโอเดจาเนโร รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงแห่งลิกเตนสไตน์ พระชายา มีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าหญิงเลโอปอล์ดดัน
  2. เจ้าหญิงมารี อิมมาคูลี
  3. เจ้าชายโจฮันส์
  4. เจ้าหญิงมาร์เกอริต
  5. เจ้าชายกาเบรียล

หลังจากสมรสแล้วพระองค์ พระสวามีและพระบุตรเสด็จไปประทับฝรั่งเศสเป็นบางครั้งเพื่อทรงเยี่ยมพระบิดาพระมารดาและพระญาติวงศ์