เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกีซ

เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกุสซี (อังกฤษ: Prince Jean, Duke of Guise)

เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกีซ
ดยุกแห่งกุสซี
เจ้าชายแห่งออร์เลอ็อง
ประสูติ4 กันยายน พ.ศ. 2417
สิ้นพระชนม์25 สิงหาคม พ.ศ. 2483 (65 ปี)
พระชายาเจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง (2421-2504)
พระนามเต็ม
จีนส์ ปีแอร์ คลิเมนต์ มารี
พระบุตรเจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง (2443-2526)
เจ้าหญิงฟรานคอซิสแห่งออร์เลอ็อง
เจ้าหญิงแอนน์แห่งออร์เลอ็อง
เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (2451-2542)
ราชวงศ์ราชวงศ์ออร์เลอ็อง
พระบิดาเจ้าชายโรเบิร์ต ดยุกแห่งชาทร์
พระมารดาเจ้าหญิงฟรานคอซิสแห่งออร์เลอ็อง (2387-2468)

พระประวัติ แก้

เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกุสซี ประสูติเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2417 ณ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นพระโอรสใน เจ้าชายโรเบิร์ต ดยุกแห่งชาทร์ และ เจ้าหญิงฟรานคอซิสแห่งออร์เลอ็อง (2387-2468) โดยขณะพระองค์สิ้นพระชนม์นั้น ทรงได้รับความนิยมจากประชาชนในฐานะผู้ออ้างสิทธิราชบัลลังก์ฝรั่งเศส

เสกสมรส แก้

เจ้าชายจีนส์ ดยุกแห่งกุสซี ทรงเสกสมรสกับ เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง (2421-2504) ในปี พ.ศ. 2442 มีพระโอรส-ธิดาดังนี้

  1. เจ้าหญิงอิซาเบลแห่งออร์เลอ็อง (2443-2526)
  2. เจ้าหญิงฟรานคอซิสแห่งออร์เลอ็อง
  3. เจ้าหญิงแอนน์แห่งออร์เลอ็อง
  4. เจ้าชายอ็องรี เคานต์แห่งปารีส (2451-2542)