เจ้าหญิงพระชายามุนซอง ตระกูลยู

เจ้าหญิงพระชายามุนซอง ตระกูลยู (อังกฤษ: Deposed Queen Yu , 15 สิงหาคม พ.ศ. 2119 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2166) พระมเหสีใน เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 แห่งราชวงศ์โชซ็อนถูกปลดเมื่อ พ.ศ. 2166 ภายหลังจากพระราชสวามีถูกขุนนางฝ่ายตะวันตกโค่นราชบัลลังก์และพระนางก็สิ้นพระชนม์ในปีนั้นที่เกาะคังฮวา

เจ้าหญิงพระชายามุนซอง ตระกูลยู
พระราชสวามีเจ้าชายควังแฮ
พระราชบุตรเจ้าชายรัชทายาทลีจี
ราชวงศ์โชซ็อน
ประสูติ15 สิงหาคม พ.ศ. 2119
ราชอาณาจักรโชซ็อน
สิ้นพระชนม์31 ตุลาคม พ.ศ. 2166 (47 ปี 77 วัน)
เกาะคังฮวา ราชอาณาจักรโชซ็อน

ชีวประวัติแก้ไข

พระนางทรงถูกแต่งตั้งให้เป็นพระมเหสีของเจ้าชายควังแฮครั้นแต่ยังทรงพระเยาว์ และเมื่อองค์ชายควังแฮกลายเป็นเจ้าชายรัชทายาท เจ้าหญิงก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นพระชายา เมื่อมีพระชนมายุ 16 ปี พระองค์ทรงได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีแห่งเกาหลี แต่หลังจากที่กษัตริย์อินโจโค่นล้มราชบัลลังค์ พระนางได้ถูกขับไล่และเนรเทศไปยังเกาะกังฮวาพร้อมกับกษัตริย์ควังแฮ พระโอรสของพระชายามุนซองเจ้าชายรัชทายาทลีจีที่ทรงถูกขับไล่ได้พยายามหลบหนีไปพร้อมกับพระชายา แต่ล้มเหลวส่งผลให้ทรงทำอัตวินิบาตกรรม พระนางสิ้นพระชมน์ในปีเดียวกันหลังจากเจ็ดเดือนของการถูกเนรเทศ


ก่อนหน้า เจ้าหญิงพระชายามุนซอง ตระกูลยู ถัดไป
สมเด็จพระราชินีอินมก   สมเด็จพระราชินีแห่งโชซอน
(ค.ศ. 1608 - 1623)
  สมเด็จพระราชินีอินรย็อล