เจ้าหญิงซูมายา บินต์ ฮัสซัน

เจ้าหญิงซูมายา บิน ฮัสซัน (อังกฤษ: Princess Sumaya bint Hassan) พระธิดาพระองค์รองใน เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล กับ เจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน

เจ้าหญิงซูมายา บินต์ ฮัสซัน

เจ้าหญิงซูมายา บิน ฮัสซัน
Princess Sumaya.jpg
เจ้าหญิงแห่งฮัชไมต์จอร์แดน
พระสวามีนัซซา จูเดน
พระบุตร4 คน
ราชวงศ์ราชวงศ์อัชไมต์
พระบิดาเจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล
พระมารดาเจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน
ประสูติ14 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 (51 ปี)
อัมมาน

พระประวัติแก้ไข

พระองค์ประสูติ ณ กรุงอัมมาน เป็นพระธิดาพระองค์รองใน เจ้าชายฮัสซัน บิน เฏาะลาล กับ เจ้าหญิงซาร์วาธ อัล ฮัสซัน ทรงเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระเจ้าเฏาะลาลแห่งจอร์แดน อีกทั้งยังทรงเป็นพระญาติวงศ์ในสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2

ทรงศึกษาแก้ไข

พระองค์ทรงด้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศจอร์แดน หลังจากนั้นเธอได้เข้าเรียนหลักสูตร Sherborne School for Girlsในดอร์เซ็ท ประเทศอังกฤษ เธอจบการศึกษาจากCourtauld สถาบันศิลปะที่มหาวิทยาลัยลอนดอน

เสกสมรสแก้ไข

เจ้าหญิงซูมายา ทรงเสกสมรสกับ นัซซา จูเดน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการต่างประเทศของจอร์แดน โดยมีพระบุตรร่วมกัน 4 คน คือ

  1. ทาลา ซีเดน อัล-ชาลาฟ จูเดน ฝาแฝด
  2. อาลี จูเดน
  3. ซูคานา จูเดน

ทรงงานแก้ไข

พระองค์ทรงเป็นประธานคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเจ้าหญิงมายาแห่งเทคโนโลยี (Princess Sumaya University for Technology) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยในปี ค.ศ. 2006 พระองค์ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานRoyal Society Society และยังทรงดำรงปรองประธานสภาวิทยาศาสตร์ระดับสูงแห่งจอร์แดน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ให้คำแนะนำแก่รัฐเกี่ยวกับประเด็นนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พระองค์ทรงก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ อัล ฮัสซัน โดยมี สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอฮ์ที่ 2 เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2550 พระองค์เป็นผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของสมาคมคอมพิวเตอร์จอร์แดนและองค์กรการกุศลหลายแห่ง นอกจากนี้ยังทรงเป็นประธานในจอร์แดนสหพันธ์แฮนด์บอลและเป็นสมาชิกของสหพันธ์แฮนด์บอลนานาชาติ