เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย

เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย (อังกฤษ: Princess Kira of Prussia)

เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย
ประสูติ27 มิถุนายน พ.ศ. 2486
ปรัสเซียตะวันออก นาซีเยอรมนี
สิ้นพระชนม์10 มกราคม พ.ศ. 2547 (60 ปี)
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี
ฝังพระศพ24 มกราคม พ.ศ. 2547
ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระสวามีทอมัน รีเปรเนอร์
พระนามเต็ม
คิรา ออกัสเต วิกตอเรีย ฟรีเดอริก
พระบุตรคิรา มารีนา รีเปรเนอร์
ราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น
พระบิดาเจ้าชายลูอี แฟร์ดีนันท์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย
พระมารดาแกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย

พระประวัติ แก้

เจ้าหญิงคิราแห่งปรัสเซีย ประสูติเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2486 เป็นพระบุตรพระองค์ที่ 4 และพระธิดาพระองค์ที่ 2 ในเจ้าชายหลุยส์ เฟอร์ดินานด์ เจ้าชายแห่งปรัสเซีย และแกรนด์ดัชเชสคิรา คิริลลอฟนาแห่งรัสเซีย พระองค์เป็นพระนัดดาในเจ้าชายวิลเฮ็ล์ม มกุฎราชกุมารแห่งปรัสเซีย และเป็นพระราชปนัดดาในจักรพรรดิวิลเฮ็ล์มที่ 2 แห่งเยอรมนี ทรงเสกสมรสกับทอมัส รีเปรเนอร์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยมีพระธิดาร่วมกันเพียง 1 คน คือ

  1. คิรา มารีนา รีเปรเนอร์

ต่อมาใน พ.ศ. 2527 ทรงหย่าขาดจากพระสวามี

เจ้าหญิงคิราสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2547 สิริพระชันษา 60 ปี หลังจากทรงทุกข์ทนทรมานจากพระอาการป่วยอย่างรุนแรง