เจ้าหญิงคินชิ

พระราชธิดาในจักรพรรดิโกะ-ไดโงะ

เจ้าหญิงคินชิ (ญี่ปุ่น: 懽子内親王โรมาจิKinshi-naishinnō ; 13 พฤศจิกายน 1858 – 30 พฤษภาคม 1905) เจ้าหญิงแห่งราชวงศ์ญี่ปุ่นโดยพระองค์เป็นพระราชธิดาใน จักรพรรดิโกไดโงะ และเป็น เจ้าหญิงพระชายา ใน จักรพรรดิโคงง

บันทึก แก้