เจ้าฟ้ามยีนไซง์

เจ้าฟ้ามยีนไซง์ (อังกฤษ: Myinzaing Prince) เป็นพระโอรสของพระเจ้ามินดงกับพระนางและปานซีน (Letpansin) เมื่ออังกฤษตีมัณฑะเลย์แตกนั้น พระองค์ผนวชเป็นสามเณรอยู่ หลังจากนั้น พระองค์ได้ลาผนวช หนีไปกับหม่องละเพื่อซ่องสุมกำลังต่อต้านอังกฤษ กองทัพของพระองค์ตั้งมั่นโจมตีอังกฤษที่ซีบีนจี (Zibingyi) จนถูกตีแตกพ่าย จึงต้องถอยหนีไปตั้งมั่นที่มยีนไซง์ ซึ่งทำให้พระองค์เป็นที่รู้จักในชื่อเจ้าฟ้ามยีนไซง์

พระองค์พยายามรวบรวมกำลังต่อต้านอังกฤษขึ้นอีก แต่ถูกตีแตกพ่ายไปเป็นระยะ ๆ ในที่สุดพระองค์ได้ไปรวบรวมกำลังที่ยวานกาน (Ywangan) และที่ยวานกานนี่เอง พระองค์ประชวรเป็นโรคมาลาเรียและสิ้นพระชนม์ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2429

อ้างอิง

แก้
  • นินิเมียนต์. พม่ากับการต่อต้านจักรวรรดินิยมอังกฤษ ค.ศ. 1885-1893. แปลโดย ฉลอง สุนทราวาณิชย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2543. หน้า 248-249.