เปิดเมนูหลัก

เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช

เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช จากภาพยนตร์เรื่อง สุริโยไท แสดงโดย อำพล ลำพูน

เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช เป็นชื่อตำแหน่งเจ้านายในราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช สมัยอยุธยา ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่ปกครองทางใต้ของไทย มีเมืองสิบสองเมืองชื่อเมืองสิบสองนักษัตร เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชที่ปรากฏเด่นชัดในประวัติศาสตร์ท่านหนึ่งคือ เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราช ผู้ที่อวยยศมาจากขุนอินทรเทพ ราชองครักษ์ของสมเด็จพระชัยราชาธิราช พระมหากษัตริย์ของกรุงศรีอยุธยา แห่งราชวงศ์สุพรรณภูมิ เจ้าพระยาศรีธรรมาโศกราชผู้นี้ ได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับออกญาพิษณุโลก เพื่อสังหารขุนวรวงศาธิราช และท้าวศรีสุดาจันทร์ อนึ่งเจ้าพระยาศรีธรรมโศกราชองค์นี้ ยังเป็นพระอนุชาของพระนางเจ้าอินทรเทวี พระมเหสี 1 ใน 4 พระองค์ของสมเด็จไชยราชาธิราช ที่เป็นพระธิดาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชแห่งนครศรีธรรมราช