เจ้าชายช็องว็อน

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายจองวอน)

เจ้าชายช็องว็อน (เกาหลี: 정원군) หรือในภายหลังได้รับการสถาปนาเป็น พระเจ้าวอนจงแห่งโชซ็อน พระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ ที่ประสูติแต่ พระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน เป็นพระราชอนุชาต่างพระมารดาของ เจ้าชายควังแฮ พระราชาลำดับที่ 15 และเป็นพระราชบิดาของ องค์ชายนึงยาง ที่ในภายหลังได้ขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าอินโจ พระราชาลำดับที่ 16 แห่งโชซ็อน

เจ้าชายช็องว็อน
Portrait of Wonjong.jpg
พระราชบุตรองค์ชายนึงยาง , พระเจ้าอินโจ
พระนามหลังสิ้น
พระเจ้าวอนจงแห่งโชซ็อน
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าซ็อนโจ
พระมารดาพระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน
ประสูติ2 สิงหาคม ค.ศ. 1580
พระราชวังคย็องบก ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน
ลีบู
สิ้นพระชนม์29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 (39 ปี 149 วัน)
ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน

พระประวัติแก้ไข

เจ้าชายช็องว็อนประสูติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1580 ที่ พระราชวังคย็องบก มีพระนามเดิมว่า ลีบู เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 ที่ประสูติแต่ พระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน พระสนมองค์โปรด

ใน ค.ศ. 1604 เจ้าชายช็องว็อนได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศเนื่องจากพระองค์ได้พาพระเจ้าซ็อนโจพระราชบิดาหนีภัยสงครามระหว่างสงครามรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น

สิ้นพระชนม์แก้ไข

เจ้าชายช็องว็อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 หรือ 4 ปีก่อนที่องค์ชายนึงยางผู้เป็นพระโอรสจะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าอินโจ ขณะมีพระชนมายุเพียง 39 พรรษา

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระบิดา : พระเจ้าซ็อนโจ (King Seonjo of Joseon) (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 — 16 มีนาคม ค.ศ. 1608)
    • พระอัยกา : ลีโช องค์ชายท็อกฮึง (Prince Deokheung) (2 เมษายน ค.ศ. 1530 — 14 มิถุนายน ค.ศ. 1559)
    • พระอัยยิกา : เจ้าหญิงพระชายาฮาดง จากตระกูลจองแห่งฮาดง (Grand Princess Consort Hadong of the Hadong Jeong Clan) (23 กันยายน ค.ศ. 1522 — 24 มิถุนายน ค.ศ. 1567)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข