เจ้าชายช็องว็อน

(เปลี่ยนทางจาก เจ้าชายจองวอน)

เจ้าชายช็องว็อน (ฮันจา: 定遠君, ฮันกึล: 정원군) หรือในภายหลังการสิ้นพระชนม์ ทรงได้รับการสถาปนาพระอิสริยยศและพระบรมราชอิสริยยศเป็น แทว็อนกุนช็องว็อน (ฮันจา: 定遠大院君, ฮันกึล: 정원대원군) และ พระเจ้าว็อนจงแห่งโชซ็อน (ฮันจา: 元宗, ฮันกึล: 원종) ตามลำดับ

เจ้าชายช็องว็อน
ประสูติ2 สิงหาคม ค.ศ. 1580
พระราชวังคย็องบก ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน
ลีบู
สิ้นพระชนม์29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 (39 ปี 149 วัน)
ฮันยาง ราชอาณาจักรโชซ็อน
พระราชบุตร
พระอารามนาม
พระเจ้าว็อนจงแห่งโชซ็อน
ฮันกึล: 원종
ฮันจา: 元宗
พระมรณนาม
พระเจ้ากงยัง กยองด็อก อินฮอน ช็องมก ชังฮโย มหาราช
ฮันกึล: 공량경덕인헌정목장효대
ฮันจา: 恭良敬德仁憲靖穆章孝大王
ราชวงศ์โชซ็อน
พระบิดาพระเจ้าซ็อนโจแห่งโชซ็อน
พระมารดาพระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน

พระประวัติ

แก้

เจ้าชายช็องว็อนประสูติเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ค.ศ. 1580 ที่ พระราชวังคย็องบก มีพระนามเดิมว่า ลีบู เป็นพระราชโอรสใน พระเจ้าซ็อนโจ พระราชาลำดับที่ 14 ที่ประสูติแต่ พระสนมอินบิน จากตระกูลคิมแห่งซูวอน พระสนมองค์โปรด

ใน ค.ศ. 1604 เจ้าชายช็องว็อนได้รับการเลื่อนพระอิสริยยศเนื่องจากพระองค์ได้พาพระเจ้าซ็อนโจพระราชบิดาหนีภัยสงครามระหว่างสงครามรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น

สิ้นพระชนม์

แก้

เจ้าชายช็องว็อนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม ค.ศ. 1619 หรือ 4 ปีก่อนที่องค์ชายนึงยางผู้เป็นพระโอรสจะขึ้นสืบราชบัลลังก์เป็น พระเจ้าอินโจ ขณะมีพระชนมายุเพียง 39 พรรษา

พระราชวงศ์

แก้
  • พระบิดา : พระเจ้าซ็อนโจ (King Seonjo of Joseon) (26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1558 — 16 มีนาคม ค.ศ. 1608)
    • พระอัยกา : ลีโช เจ้าชายท็อกฮึง (Prince Deokheung) (2 เมษายน ค.ศ. 1530 — 14 มิถุนายน ค.ศ. 1559)
    • พระอัยยิกา : เจ้าหญิงพระชายาฮาดง จากตระกูลจองแห่งฮาดง (Grand Princess Consort Hadong of the Hadong Jeong Clan) (23 กันยายน ค.ศ. 1522 — 24 มิถุนายน ค.ศ. 1567)

พงศาวลี

แก้

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้