เจ้าชายคริสทีอันแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ (ค.ศ. 1898–1974)

เจ้าชายคริสทีอันแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ (เยอรมัน: Prinz Christian zu Schaumburg-Lippe ; 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1898 - 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1974) ทรงเป็นเจ้าชายชาวเยอรมันและเป็นประมุขตระกูลนาโซดของราชวงศ์เชาม์บวร์ค-ลิพเพอ

เจ้าชายคริสทีอัน
เจ้าชายแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
ประสูติ20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1898(1898-02-20)
โซโปลน ราชอาณาจักรฮังการี จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี
สิ้นพระชนม์13 กรกฎาคม ค.ศ. 1974(1974-07-13) (76 ปี)
รัฐนีเดอร์ซัคเซิน ประเทศเยอรมนีตะวันตก
พระชายาเจ้าหญิงฟีโอโดราแห่งเดนมาร์ก
พระนามเต็ม
คริสทีอัน ซู เชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
พระบุตร
ราชวงศ์ลิพเพอ
พระบิดาเจ้าชายฟรีดริชแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
พระมารดาเจ้าหญิงลูอีสแห่งเดนมาร์ก

พระประวัติ แก้

เจ้าชายคริสทีอันแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ ประสูติเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1898 ณ โซโปรน ฮังการี เป็นพระโอรสในเจ้าชายฟรีดริชแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอและเจ้าหญิงลูอีสแห่งเดนมาร์ก เป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์ก และหลุยส์แห่งสวีเดน สมเด็จพระราชินีแห่งเดนมาร์ก ผ่านทางสายพระราชมารดา

เสกสมรส แก้

เจ้าชายคริสทีอันแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ ทรงหมั้นหมายกับเจ้าหญิงไอรีนแห่งกรีซและเดนมาร์ก พระราชธิดาใน พระเจ้าคอนสแตนตินที่ 1 แห่งกรีซ แต่ก็ไม่ได้เสกสมรสกัน โดยต่อมาจาก เจ้าหญิงไอรีน ได้เสกสมรสกับ เจ้าชายไอโมน ดยุกที่ 4 แห่งโอสตา

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1937 พระองค์ทรงเสกสมรสกับเจ้าหญิงฟีโอโดราแห่งเดนมาร์ก พระธิดาใน เจ้าชายฮารัลด์แห่งเดนมาร์ก ทั้งสองเป็นพระญาติกันเนื่องจากเป็นพระราชนัดดาใน สมเด็จพระเจ้าเฟรเดอริกที่ 8 แห่งเดนมาร์กเหมือนกัน โดยเจ้าหญิงฟีโอโดรารับพระราชทานพระอิสริยยศที่ เจ้าหญิงแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ พระชายา ทั้งสองมีพระบุตรดังนี้

  1. เจ้าชายวิลเฮ็ล์มแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ (ประสูติ ค.ศ. 1939)
  2. เจ้าชายวัลเดอมาร์แห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
  3. เจ้าหญิงมารีแห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ
  4. เจ้าชายฮารัลท์แห่งเชาม์บวร์ค-ลิพเพอ

โดยหลังจากพระองค์สิ้นพระชนม์ใน ค.ศ. 1974 พระชายา พระบุตร ประทับ ณ ประเทศเยอรมนีและประเทศเดนมาร์ก