เจ้าชายกาบรีเอลแห่งทวร์นและทัคซิส

เจ้าชายกาบรีเอลแห่งทวร์นและทัคซิส (อังกฤษ: His Serene Highness Prince Gabriel of Thurn and Taxis) ประสูติเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2465 เป็นพระโอรสพระองค์แรกใน ฟรันทซ์ โยเซ็ฟ เจ้าชายที่ 9 แห่งทวร์นและทัคซิส และ เจ้าหญิงอีซาแบล มารีอาแห่งบรากังซา เป็นพระนัดดาใน เจ้าชายมิเกล ดยุกแห่งบรากังซา และพระราชปนัดดาใน พระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส ผ่านทางสายพระมารดา ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง พระองค์ทรงถูกเกณฑ์ทหารก่อนจะจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และจากนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ด้านเอกสารใน แวร์มัคท์ ทรงบรรจุในกองทหารไรเตอร์ (กรมทหารม้า) ในแวร์มัคท์ พระองค์ทรงถูกสังหารในปฏิบัติการที่ ยุทธการที่สตาลินกราด เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2485 พระศพถูกฝังอยู่ท่ามกลางผู้เสียชีวิตที่สุสานสงครามที่ Rossoschka

เจ้าชายกาบรีเอลแห่งทวร์นและทัคซิส
เจ้าชายแห่งทวร์นและทัคซิส
ประสูติ16 ตุลาคม พ.ศ. 2465
รัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมนี
สิ้นพระชนม์17 ธันวาคม พ.ศ. 2485 (20 ปี)
สหภาพโซเวียต
พระนามเต็ม
กาบรีเอล อัลแบร์ท มารีอา มิคาเอล ฟรันซ์ โจเซ็ฟ กลัวลัส รามอรัล
ราชวงศ์ราชวงศ์ทวร์นและทัคซิส
พระบิดาฟรันทซ์ โยเซ็ฟ เจ้าชายที่ 9 แห่งทวร์นและทัคซิส
พระมารดาเจ้าหญิงอีซาแบล มารีอาแห่งบรากังซา

อ้างอิง แก้