เจ้าจอมมารดาเกศ ในรัชกาลที่ 4

เจ้าจอมมารดาเกศ เป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งให้ประสูติการพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร

เจ้าจอมมารดาเกศ ในรัชกาลที่ 4
เจ้าจอมมารดาเกษ.jpg
เกิดพ.ศ. 2362
เสียชีวิต9 กรกฎาคม พ.ศ. 2458
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร
บิดามารดาหลวงสุนทรโกษา (ขาว เศวตเศรณี)

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาเกศ ชื่อเดิม เกศ เศวตเศรณี เป็นธิดาของหลวงสุนทรโกษา (ขาว เศวตเศรณี) ต่อมาได้ถวายตัวเข้าเป็นฝ่ายในสนองพระเดชพระคุณเป็นบาทบริจาริกาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ให้ประสูติการพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร

หลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตก็ยังพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังจนถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2458 เมื่อท่านได้อายุ 96 ปี[1] และท่านยังเป็นหนึ่งในเจ้าจอมมารดาที่อายุยืน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ข่าวตาย
  2. ราชกิจจานุเบกษา,พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ฝ่ายใน, เล่ม 21, ตอน 32, 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447, หน้า 570