เจ้าคำเต็มซ้า

เจ้าคำเต็มซ้า ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสามแสนไท พระมารดาคือพระนางน้อยอ่อนสอ ได้เป็นพระยาจิกคำ เจ้าเมืองเชียงสา เมื่อเจ้าก้อนคำถูกปลงพระชนม์แล้วพระนางแก้วพิมพาได้เชิญพระองค์ให้มาเป็นกษัตริย์หลวงพระบาง ครองราชย์ได้ 5 เดือน ทรงทราบว่าพระนางแก้วพิมพาจะปลงพระชนม์ จึงหลบหนีออกจากเมือง ไปซ่อนตัวอยู่ที่ปากห้วยหลวงได้เพียงปีเดียวก็สวรรคต

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • มหาบุนมี เทบสีเมือง. ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 อาณาจักรลาวล้านช้างตอนต้น. แปลโดย ไผท ภูธา. กทม. สุขภาพใจ. 2554.หน้า 231