เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9

เครื่องอิสริยาภรณ์ปิอุสที่ 9 เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ของนครรัฐวาติกัน สถาปนาโดยPapa Pio IX เมื่อวันที่17 giugno 1847

3° Conde de ParatyDSC02687.JPG

สมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประธานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้และเป็นผู้พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์นี้

แพรแถบแก้ไข