เครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา

เครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา (อินโดนีเซีย: Bintang Mahaputra บินตัง มหาปุตรา) เป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเป็นอันดับที่ 2 ของประเทศอินโดนีเซีย รองจากเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลนี้มอบโดยรัฐบาล โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานแห่งเครื่องอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นบำเหน็จความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาตุภูมิอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตของทหาร มีทั้งหมด 5 ชั้น

เครื่องอิสริยาาภรณ์อันโชติชัชวาลยิ่งดารามหาปุตรา
เครื่องอิสริยาภรณ์ดารามหาปุตรา
Bintang Mahaputera.jpg
ประเภทอิสริยาภรณ์ฝ่ายพลเรือน จำนวน 5 ชั้น
ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศอินโดนีเซีย
ผู้สมควรได้รับผู้ประกอบความชอบตามที่
คณะกรรมการเครื่อง
อิสริยาภรณ์กำหนด
มอบเพื่อบำเหน็จความชอบในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อมาตุภูมิอย่างโดดเด่นเป็นพิเศษในพื้นที่ที่อยู่นอกขอบเขตของทหาร
สถานะยังคงมีการมอบ
ประธานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Bintang Republik Indonesia)
รองมาเครื่องอิสริยาภรณ์ดาราศักติ (Bintang Sakti)

ลำดับชั้นแก้ไข

  • ชั้นที่ 1   บินตัง มหาปุตรา อธิปุรณา (Bintang Mahaputra Adipurna)
  • ชั้นที่ 2   บินตัง มหาปุตรา อธิประธานา (Bintang Mahaputra Adipradana)
  • ชั้นที่ 3   บินตัง มหาปุตรา อุตมา (Bintang Mahaputra Utama)
  • ชั้นที่ 4   บินตัง มหาปุตรา ประถมา (Bintang Mahaputra Pratama)
  • ชั้นที่ 5   บินตัง มหาปุตรา นาราร์ยา (Bintang Mahaputra Nararya)
ภาพของเครื่องอิสริยาภรณ์ตามลำดับชั้น
บินตัง มหาปุตรา อธิปุรณา 
บินตัง มหาปุตรา อธิประธานา 
บินตัง มหาปุตรา อุตมา 
บินตัง มหาปุตรา ประถมา 
บินตัง มหาปุตรา นาราร์ยา 

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

(อินโดนีเซีย) Bintang Mahaputra, Sekretariat Negara Republik Indonesia