เครื่องหมายยูโร

เครื่องหมายยูโร (euro; สัญลักษณ์: ) เป็นเครื่องหมายสกุลเงินใช้กับสกุลเงินยูโร สกุลเงินทางการของเขตยูโรโซนในสหภาพยุโรป คณะกรรมการยุโรปเสนอการออกแบบสัญลักษณ์ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2539 รหัสสากลความยาว 3 ตัวอักษรของยูโร (อ้างอิงตามองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน ISO 4217) คือ EUR ยูนิโคดของสัญลักษณ์กำหนดไว้ที่ U+20AC ในภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ยูโรวางอยู่ข้างหน้าค่าเงิน