เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลโอโปลด์ (เบลเยียม)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลโอปอลด์ (อังกฤษ: Order of Leopold, ฝรั่งเศส: Ordre de Léopold, ดัตช์: Leopoldsorde) เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงสุดของประเทศเบลเยียม [1] พระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งเบลเยียม ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2375 มีสีของสายสะพายและแพรแถบเป็นสีม่วงแกมบานเย็น

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เลโอโปลด์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่งพระเจ้าเลโอโปลด์
Ordre de Leopold.jpg
ประเภทสายสะพายมีดารา, ดวงตรามีดารา, ดวงตรา
วันสถาปนา11 กรกฎาคม พ.ศ. 2375
ประเทศเบลเยียม เบลเยียม
ผู้สมควรได้รับชาวเบลเยียมและชาวต่างประเทศ
มอบเพื่อมีผลงานที่โดดเด่นและสำคัญต่อรัฐ และสังคมของเบลเยียม
สถานะยังพระราชทาน
ผู้สถาปนาพระเจ้าเลโอโปลด์ที่ 1 แห่งเบลเยียม
ประธานพระมหากษัตริย์แห่งชาวเบลเยียม
ลำดับเกียรติ
สูงกว่าไม่มี (มีลำดับเกียรติสูงสุด)
รองมาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดาวแห่งแอฟริกัน

ประวัติแก้ไข

ลำดับชั้น และแพรแถบย่อแก้ไข

แพรแถบย่อ ชื่อ (ภาษาฝรั่งเศส) ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
  Grootlint Grand Cordon
  Grootofficier Grand Officer
  Commandeur Commander
  Officier Officer
  Chevalier/Ridder Knight

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์, 2554, หน้า 364

บรรณานุกรมแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบลเยียม