เครื่องปิ้งขนมปัง

เครื่องปิ้งขนมปัง (อังกฤษ: toaster) เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้ในการปิ้งขนมปังชนิดต่างๆ โดยภายในจะมีส่วนประกอบหลักเป็นลวดความร้อน ประกอบติดกับตะแกรงสำหรับบรรจุขนมปัง

เครื่องปิ้งขนมปังแบบปัจจุบัน
เครื่องปิ้งขนมปังเจเนอรัลอิเล็กทริก รุ่น D-12 จากยุค ค.ศ. 1910

เครื่องปิ้งขนมปังสมัยใหม่จะมีลวดความร้อนอยู่ทั้งสองฟากของขนมปัง ทำให้สุกพร้อมกันทั้งสองด้าน รวมทั้งมีระบบตั้งเวลาและกลไกที่จะดีดขนมปังออกจากเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อปิ้งเสร็จ