เขื่อนหิน คือเขื่อนชนิดวัสดุถม (Embankment Dam) ประเภทหนึ่ง อาจเรียกว่า เขื่อนหินถม หรือเขื่อนหินทิ้ง ปรกติจะต้องมีแกนเป็นวัสดุทึบน้ำ คือดินเหนียว

ประเภทของเขื่อนหินแก้ไข

 • เขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว
  • แกนดินเหนียวแบบแกนกลาง
  • แกนดินเหนียวแบบแกนเฉียง
  • แกนดินเหนียวแบบปิดด้านเหนือน้ำ
 • เขื่อนหินทิ้งแกนผนังบาง
 • เขื่อนหินทิ้งดาดหน้าด้วยคอนกรีต

ข้อดีของเขื่อนหินทิ้งแก้ไข

 • เหมาะสำหรับพื้นที่ซึ่งมีสภาพฐานรากไม่ดี
 • เหมาะสำหรับบริเวณที่มีแหล่งดินน้อย
 • ก่อสร้างได้เร็ว

ข้อพิจารณาสำหรับหินที่ใช้ในการก่อสร้างแก้ไข

 • แหล่งหิน
 • คุณสมบัติความคงทนของหิน
 • กำลังของหิน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข