เปิดเมนูหลัก

ค่ายฝึกเขาชนไก่

(เปลี่ยนทางจาก เขาชนไก่)
สำหรับภาพยนตร์ ดูที่ เขาชนไก่ (ภาพยนตร์)
เขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองทัพบกไทย ตั้งอยู่ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3199 (กาญจนบุรี–เขื่อนศรีนครินทร์) อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 150 กิโลเมตร ในเวลาที่ไม่มีการฝึกจะเปิดเป็นค่ายฝึกสำหรับประชาชนทั่วไปมีกิจกรรมเช่น การโดดหอสูง การยิงปืน การไต่เชือกข้ามลำน้ำ ชมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์[1] โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีจะเป็นค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายฝึกเขาชนไก่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543

ชื่อ "เขาชนไก่" เชื่อว่าเป็นบ้านเดิมของขุนไกร พ่อของขุนแผน เป็นสถานที่ที่นางทองประศรี แม่ของขุนแผนพาขุนแผนหรือพลายแก้ว เมื่อครั้งยังเด็กมาหลบราชภัย เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่ "ดอนเขาชนไก่" บนยอดเขาชนไก่มีลานกว้าง มีหลักหินแสดงบริเวณอยู่ เชื่อกันว่า เป็นลานชนไก่ของขุนแผน[2] โดยขุนแผนหลังเข้ารับราชการและได้รับตำแหน่งเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าเมืองกาญจนบุรี หรือ พระสุรินททร์ฤๅชัย ชาวบ้านจึงได้สร้างศาล"เจ้าพ่อเขาชนไก"่ ขึ้นมาสักการะ[3]

ในปี พ.ศ. 2549 มีภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร และการฝึกที่เขาชนไก่ ชื่อเรื่อง เขาชนไก่[4] ในปี พ.ศ. 2558 มี ภาพยนตร์ตลกและผี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารที่เจอกับผีครูฝึกสุดโหด ชื่อเรื่อง รด. เขาชนผีที่เขาชนไก่[5]

ประวัติแก้ไข

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ระหว่างสงครามเก้าทัพ ซึ่งเป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างไทยกับพม่า พม่าได้ยกกองกำลังมาทั้งหมด 9 ทัพ ซึ่งหนึ่งในทัพนั้นเดินทางเข้ามาทางทุ่งลาดหญ้า เขาชนไก่นั้นถูกใช้เป็นที่ตั้งและดูการเคลื่อนไหวของพม่า ซึ่งในเวลาว่างนั้นทหารไทยก็เอาไก่มาชนกัน จึงเป็นที่มาของชื่อ เขาชนไก่ บริเวณยอดเขาประดิษฐานศาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ในการรบที่ลาดหญ้าครั้งนั้น สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงให้ ออกญามหาโยธาคุมทหารมอญ 3,000 คนเป็นกองหน้าไปตั้งสกัดข้าศึกที่ด่านกรามช้าง ส่วนทัพใหญ่ตั้งค่ายมั่นที่ทุ่งลาดหญ้าตรงช่องสะเดาใกล้กับเขาชนไก่ และยังทรงให้ตั้งค่ายอีกค่ายหนึ่งที่ปากแพรก (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณตัวเมืองกาญจนบุรี)[6] จึงถือได้ว่าบริเวณเขาชนไก่เป็นยุทธศาสตร์การรบที่สำคัญแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารแก้ไข

 
ภาพการฝึกของ นศท. ปี 3 ปีการศึกษา 2561 กล่าวคือฝึกในต้นปี 2562

ค่ายฝึกเขาชนไก่ เป็นสถานที่ฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 และ 3 ที่สังกัดกรุงเทพมหานคร (กล่าวคือขึ้นกับ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง หรือที่เรียกติดปากว่า ศูนย์ฝึกวิภาวดีฯ) และจังหวัดข้างเคียงกับกาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร และเป็นสถานที่ฝึกภาคสนามสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทุกศูนย์ทั่วประเทศ โดยศูนย์ฝึกส่วนภูมิภาคจะดำเนินการเดินทางไป-กลับจากเชาชนไก่

การฝึกปกครองในภาพรวมแก้ไข

ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จะแบ่งนักศึกษาออกเป็นผลัด โดยแต่ละผลัดจะมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกประมาณ 400 ถึง 700 นายจากสถานศึกษาต่างๆ เป็น 1 กองพันฝึกปกครอง

กองพันฝึกปกครองในปัจจุบันแก้ไข

กองพันกองแต่ละจะมีที่ตั้งประจำไว้กระจายอยู่ในบริเวณศูนย์ฝึกรอบเขาชนไก่ โดยหมายเลขกองพันปกครองจะเวียนซ้ำเรื่อยๆ

  • ปี 2 ชาย มี 2 กองพัน - 21 และ 22
  • ปี 3 ชาย มี 4 กองพัน - 31, 32, 33 และ 34.
  • ปี 4 และ 5 ชาย มีชั้นปีละ 1 กองพัน คือ 41 และ 51 ตามลำดับ.
  • ปี 2 หญิง ใช้พื้นที่และเลขของกองพันฯ 21
  • นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปทุกชั้นปีและผลัด มี 1 กองพัน คือ 61.

กองพันฝึกปกครองในอดีตแก้ไข

ในอดีตเคยมีกองพัน 42 ของนักศึกษาชายปี 4 แต่เนื่องจากจำนวนนักศึกษาที่ลดลงจึงไม่ได้ใช้อีก.

การฝึกปกครองระดับกองพันฝึกปกครองลงมาแก้ไข

ครูทหารแก้ไข

แต่ละกองพันฝึกปกครอง จะมีนายทหารเป็นผู้บังคับกองพันฝึกปกครอง นายทหารฝ่ายอำนวยการ และสิบเวรประจำวัน (ไม่รวมบุคลากรทหารผู้ทำการฝึก)

นอกจากนี้ แต่ละกองร้อยจะมีครูเป็นผู้บังคับกองร้อย และครูประจำกองร้อย เพื่ออำนวยการฝึกเมื่อแยกฝึกจากที่ตั้งกองพัน เช่น "ภารกิจปัญหา 48 ชั่วโมง" ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4

นักเรียนบังคับบัญชาแก้ไข

เช่นเดียวกับภาคปกติ จะมีการคัดเลือก, แต่งตั้งละประดับยศนักเรียนออกมาทำน้าที่บังคับบัญชาระดับหัวหน้าหมวดขึ้นไป เพื่ออำนวยการฝึกและสั่งการกันเอง โดยการประดับยศ จะใช้ผ้าปลอกแขนสี ปักคำบอกระดับยศ "หน. (ระดับ) นักศึกษาวิชาทหาร" และตราหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน. ส่วนชั้นปีที่ 4 (กองพันฝึกปกครองที่ 41) จะใส่อินทรธนูที่บ่า 2 ข้างแทน.

ในส่วนของระดับหัวหน้าหมู่ จะให้คนที่อยู่หน้าสุดของแต่ละหมู่เป็นหัวหน้าหมู่โดยอัตโนมัติและไม่มีการประดับยศ

ระดับ จำนวนคนต่อผลัด สีปลอกแขน สีอินทรธนู
หัวหน้าหมวด 8 ถึง 12 (แปรผันตามจำนวนกองร้อยและหมวด) แดง
หัวหน้ากองร้อย 2 ถึง 3 (แปรผันตามจำนวนกองร้อย) ฟ้า
หัวหน้ากองพัน 1 น้ำเงิน ฟ้า-แดง (ใส่สีฟ้าไว้ด้านบน)

นักเรียนบังคับบัญชาระดับหัวหน้าหมวดขึ้นไป มักจะเป็นคนที่เคยติดยศ (เลขชั้นปี) มาก่อน แต่มีบางกรณีที่นักศึกษาที่ไม่เคยเป็นมาก่อนจะขึ้นเป็นในภาคสนาม (มักจะขึ้นไม่เกินหัวหน้าหมวด เนื่องจากหัวหน้ากองร้อยและกองพันมักจะเป็นอาสาสมัคร และถูกผูกขาดจากหัวหน้ากองร้อยเดิม) หรือคนที่เคยเป็นมาก่อนจะไม่ได้เป็น

อ้างอิงแก้ไข