เขตอุปราชแห่งเปรู

เขตอุปราชแห่งเปรู (สเปน: Virreinato del Perú; อังกฤษ: Viceroyalty of Peru) คือบริเวณที่อยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิสเปนในแถบอเมริกาใต้ พื้นที่ในช่วงแรกได้แก่บริเวณประเทศเปรูและประเทศชิลีในปัจจุบัน ต่อมาจึงได้ขยายเขตออกจนครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของทวีป ศูนย์กลางการปกครองของเขตนี้คือ ลิมา โดยสเปนจะส่งอุปราชเข้ามาปกครอง ขึ้นตรงต่อกษัตริย์สเปน

เขตอุปราชแห่งเปรู

Virreinato/Virreynato del Perú
บีร์เรย์นาโต เดล เปรู
ค.ศ. 1542ค.ศ. 1824
ธงชาติเขตอุปราชแห่งเปรู
ธงกองทัพ
ที่ตั้งเขตอุปราชแห่งเปรู: เริ่มต้น (สีเขียวอ่อน) และอาณาเขตอย่างเป็นทางการครั้งท้ายสุด (สีเขียวเข้ม)
ที่ตั้งเขตอุปราชแห่งเปรู: เริ่มต้น (สีเขียวอ่อน)
และอาณาเขตอย่างเป็นทางการครั้งท้ายสุด (สีเขียวเข้ม)
สถานะอาณานิคมสเปน
เมืองหลวงลิมา
ภาษาทั่วไปราชการ: ภาษาสเปน (โดยพฤตินัย); ทั่วไป: ภาษาเกชัว, ภาษาคิชวา, ภาษาไอย์มารา, ภาษาปูกีนา
ศาสนา
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
การปกครองราชาธิปไตย
พระเจ้าแผ่นดิน 
พระเจ้าการ์โลสที่ 1
พระเจ้าเฟร์นันโดที่ 7
อุปราช 
บลัสโก นูเญซ เบลา
โคเซ เด ลา เซร์นา เอ อีโนโคซา
ยุคประวัติศาสตร์จักรวรรดิสเปน
• ก่อตั้ง
ค.ศ. 1542
• เมืองบิลกาบัมบาถูกตีแตก
ค.ศ. 1572
28 กรกฎาคม ค.ศ. 1824
สกุลเงินเปโซ
ก่อนหน้า
ถัดไป
จักรวรรดิอินคา
ชิลี
เปรูในอารักขา
เขตอุปราชแห่งรีโอเดลาปลาตา
เขตอุปราชแห่งนิวกรานาดา

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้