เขตนิโคเซีย (อังกฤษ: Nicosia; กรีก: Λευκωσία; ตุรกี: Lefkoşa) เป็นหนึ่งในหกเขตของประเทศไซปรัส เมืองหลักของเขตคือนิโคเซีย

แผนที่เกาะไซปรัสเน้นเขตนิโคเซีย

อ้างอิง แก้