เขตของประเทศไซปรัส

ประเทศไซปรัส แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 เขต (กรีก: επαρχίες ตุรกี: ilçe) เมืองหลักจะใช้ชื่อเดียวกันกับเขต เขตของประเทศไซปรัส ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้