เลฟโกชา (กรีซ;Lefkoşa) เป็นเขตเขตหนึ่งของไซปรัสเหนือ จะแบ่งออกเป็นสองตำบล คือ ตำบล Lefkoşaและ ตำบล Değirmenlik มีประชากรประมาณ 84,776 ในปี 2006 เขต Güzelyurt ได้รับการแยกออกมาจากเขต เลฟโกซาบางส่วนของลาร์นากา ตำบลของสาธารณรัฐไซปรัสได้รับการบริหารงานโดยอำเภอเลฟโซกา