เขตคว็อนซ็อน เป็นเขตที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซูว็อน, จังหวัดคย็องกี, ประเทศเกาหลีใต้

เขตคว็อนซ็อน

권선구
การถอดเสียงเกาหลี
 • ฮันจา
 • ระบบใหม่Gwonseon-gu
 • ระบบแมกคูนฯGwǒnsǒn-ku
แผนที่จังหวัดคย็องกีเน้นเขตคว็อนซ็อน
แผนที่จังหวัดคย็องกีเน้นเขตคว็อนซ็อน
ประเทศเกาหลีใต้
ภูมิภาคซูโดกว็อน (กีจ็อน)
จังหวัดคย็องกี
เมืองซูว็อน
พื้นที่
 • ทั้งหมด47.4 ตร.กม. (18.3 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557)
 • ทั้งหมด347,783 คน
 • สำเนียงโซล
เว็บไซต์สำนักงานเขตคว็อนซ็อน

การแบ่งเขตการปกครอง แก้

เขตคว็อนซ็อนแบ่งการปกครองย่อยออกเป็น "แขวง" (ดง)

  • แขวงคึมโฮ (ฮันกึล: 금호동) (แบ่งออกเป็น แขวงคึมก๊ก และแขวงโฮแมซิล)
  • แขวงก๊กซ็อน (ฮันกึล: 곡선동) (แบ่งออกเป็น แขวงก๊กบันจง, แขวงแดฮวังกโย และแขวงคว็อนซ็อน)
  • แขวงคูอุน (ฮันกึล: 구운동)
  • แขวงคว็อนซ็อน (ฮันกึล: 권선동) (แบ่งออกเป็น แขวงคว็อนซ็อน 1 และ 2)
  • แขวงอิบบุก (ฮันกึล: 입북동) (แบ่งออกเป็น แบวงอิบบุก และแขวงดังซู)
  • แขวงพย็อง (ฮันกึล: 평동) (แบ่งออกเป็น แขวงพย็อง, แขวงพย็องงี, แขวงโคแซ็ก และแขวงอมโอ็กช็อน)
  • แขวงซอดุง (ฮันกึล: 서둔동) (แบ่งออกเป็น แขวงซอดุน และแขวงทัพ)
  • แขวงเซรยู (ฮันกึล: 세류동) (แบ่งออกเป็น แขวงเซรยู 1 ถึง 3 [แขวงเซรยู 2: แขวงจังจี])

ดูเพิ่ม แก้

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้