รายชื่อนครในประเทศเกาหลีใต้

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายชื่อเมืองในสาธารณรัฐเกาหลี

อันดับที่ 1 – โซล
อันดับที่ 2 – ปูซาน
อันดับที่ 3 – อินช็อน
อันดับที่ 4 – แทกู
อันดับที่ 5 – แทจ็อน
อันดับที่ 6 – ควังจู
อันดับที่ 7 – ซูว็อน
อันดับที่ 8 – อุลซัน
อันดับที่ 9 – ชังว็อน
อันดับที่ 10 – โกยัง

รายชื่อนครทั้งหมดแก้ไข

นคร ฮันกึล ฮันจา จังหวัด ประชากร
(2012)
พื้นที่ ก่อตั้ง
อันดง 안동 安東 จังหวัดคย็องซังเหนือ 168,009 1521.26 1963-01-01
อันซัน 안산 安山 จังหวัดคย็องกี 715,313 149.06 1986-01-01
อันซ็อง 안성 安城 จังหวัดคย็องกี 180,900 553.47 1998-04-01
อันยัง 안양 安養 จังหวัดคย็องกี 614,170 58.46 1973-07-01
อาซัน 아산 牙山 จังหวัดชุงช็องใต้ 275,350 542.15 1986-01-01
โพรย็อง 보령 保寧 จังหวัดชุงช็องใต้ 106,106 569.01 1986-01-01
พูช็อน 부천 富川 จังหวัดคย็องกี 872,662 53.40 1973-07-01
ปูซาน 부산 釜山 Cityเมืองพิเศษ 3,548,640 765.94 1914-04-01
ชังว็อน 창원 昌原 จังหวัดคย็องซังใต้ 1,091,733 736.34 1980-04-01
ช็อนอัน 천안 天安 จังหวัดชุงช็องใต้ 574,148 636.22 1963-01-01
ช็องจู 청주 淸州 จังหวัดชุงช็องเหนือ 662,852 153.45 1946-06-01
ชุนช็อน 춘천 春川 จังหวัดคังว็อน 273,130 1116.35 1946-06-01
ชุงจู 충주 忠州 จังหวัดชุงช็องเหนือ 208,266 983.70 1956-07-08
แทกู 대구 大邱 Cityเมืองพิเศษ 2,508,563 885.60 1914-04-01
แทจ็อน 대전 大田 Cityเมืองพิเศษ 1,518,651 539.86 1935-10-01
ทังจิน 당진 唐津 จังหวัดชุงช็องใต้ 151,013 694.08 2012-01-01
ทงดูช็อน 동두천 東豆川 จังหวัดคย็องกี 96,215 95.66 1981-07-01
ทงแฮ 동해 東海 จังหวัดคังว็อน 94,617 180.17 1980-04-01
คังนึง 강릉 江陵 จังหวัดคังว็อน 217,494 1040.07 1955-09-01
คอเจ 거제 巨濟 จังหวัดคย็องซังใต้ 232,891 401.61 1989-01-01
คิมช็อน 김천 金泉 จังหวัดคย็องซังเหนือ 135,421 1009.50 1949-08-14
คิมแฮ 김해 金海 จังหวัดคย็องซังใต้ 507,726 463.28 1981-07-01
คิมเจ 김제 金堤 จังหวัดช็อลลาเหนือ 92,911 544.99 1989-01-01
คิมโพ 김포 金浦 จังหวัดคย็องกี 260,997 276.64 1998-04-01
คงจู 공주 公州 จังหวัดชุงช็องใต้ 124,359 940.36 1986-01-01
โคยัง 고양 高陽 จังหวัดคย็องกี 961,451 267.31 1992-02-01
คูมี 구미 龜尾 จังหวัดคย็องซังเหนือ 413,893 615.52 1978-02-15
คุนโพ 군포 軍浦 จังหวัดคย็องกี 287,311 36.36 1989-01-01
คุนซัน 군산 群山 จังหวัดช็อลลาเหนือ 276,538 675.38 1914-04-01
คูรี 구리 九里 จังหวัดคย็องกี 194,537 33.30 1986-01-01
ควาช็อน 과천 果川 จังหวัดคย็องกี 71,799 35.86 1986-01-01
ควังจู 광주 光州 Cityเมืองพิเศษ 1,466,516 501.26 1935-10-01
ควังจู 광주 廣州 จังหวัดคย็องกี 266,444 430.96 2001-03-21
ควังมย็อง 광명 光明 จังหวัดคย็องกี 355,618 38.50 1981-07-01
ควังยัง 광양 光陽 จังหวัดช็อลลาใต้ 150,565 453.84 1989-01-01
คย็องจู 경주 慶州 จังหวัดคย็องซังเหนือ 265,028 1324.39 1955-09-01
คย็องซัน 경산 慶山 จังหวัดคย็องซังเหนือ 243,746 411.70 1989-01-01
คเยรยง 계룡 鷄龍 จังหวัดชุงช็องใต้ 42,427 60.74 2003-09-19
ฮานัม 하남 河南 จังหวัดคย็องกี 148,122 93.07 1989-01-01
ฮวาซ็อง 화성 華城 จังหวัดคย็องกี 517,505 687.54 2001-03-21
อีช็อน 이천 利川 จังหวัดคย็องกี 204,331 531.09 1996-03-01
อิกซัน 익산 益山 จังหวัดช็อลลาเหนือ 308,458 506.70 1947-02-23
อินช็อน 인천 仁川 Cityเมืองพิเศษ 2,808,286 1032.41 1914-04-01
เชช็อน 제천 堤川 จังหวัดชุงช็องเหนือ 137,317 883.09 1980-04-01
ช็องอึบ 정읍 井邑 จังหวัดช็อลลาเหนือ 120,114 692.93 1981-07-01
ช็อนจู 전주 全州 จังหวัดช็อลลาเหนือ 647,504 206.22 1935-10-01
เชจู 제주 濟州 เกาะเชจู 423,853 977.80 1955-09-01
ชินจู 진주 晋州 จังหวัดคย็องซังใต้ 336,310 712.62 1939-10-01
นาจู 나주 羅州 จังหวัดช็อลลาใต้ 88,094 608.15 1981-07-01
นัมยังจู 남양주 南楊州 จังหวัดคย็องกี 580,151 458.54 1989-01-01
นัมว็อน 남원 南原 จังหวัดช็อลลาเหนือ 87,367 752.50 1981-07-01
นนซัน 논산 論山 จังหวัดชุงช็องใต้ 127,056 554.85 1996-03-01
มิลยัง 밀양 密陽 จังหวัดคย็องซังใต้ 109,087 799.01 1989-01-01
มกโพ 목포 木浦 จังหวัดช็อลลาใต้ 244,256 50.08 1914-04-01
มุนคย็อง 문경 聞慶 จังหวัดคย็องซังเหนือ 76,045 911.17 1986-01-01
โอซัน 오산 烏山 จังหวัดคย็องกี 194,775 42.76 1989-01-01
พาจู 파주 坡州 จังหวัดคย็องกี 382,816 672.57 1996-03-01
โพช็อน 포천 抱川 จังหวัดคย็องกี 157,684 826.50 2003-10-19
โพฮัง 포항 浦項 จังหวัดคย็องซังเหนือ 517,322 1128.76 1949-08-14
พย็องแท็ก 평택 平澤 จังหวัดคย็องกี 428,075 454.62 1986-01-01
ซาช็อน 사천 泗川 จังหวัดคย็องซังใต้ 114,654 398.25 1956-07-08
ซังจู 상주 尙州 จังหวัดคย็องซังเหนือ 104,652 1254.83 1986-01-01
ซัมช็อก 삼척 三陟 จังหวัดคังว็อน 71,825 1185.86 1986-01-01
เซจง 세종 世宗 Cityเมืองพิเศษ 122,263 465.23 2012-07-01
ซอกวีโพ 서귀포 西歸浦 เกาะเชจู 153,241 870.87 1981-07-01
ซ็องนัม 성남 城南 จังหวัดคย็องกี 979,412 141.82 1973-07-01
ซอซัน 서산 瑞山 จังหวัดชุงช็องใต้ 161,610 740.66 1989-01-01
โซล 서울 서울 Cityเมืองพิเศษ 10,251,297 605.27 1914-04-01
ชีฮึง 시흥 始興 จังหวัดคย็องกี 400,891 135.02 1989-01-01
ซกโช 속초 束草 จังหวัดคังว็อน 88,723 105.00 1963-01-01
ซุนช็อน 순천 順天 จังหวัดช็อลลาใต้ 272,274 907.41 1949-08-14
ซูว็อน 수원 水原 จังหวัดคย็องกี 1,098,010 121.09 1949-08-14
แทแบ็ก 태백 太白 จังหวัดคังว็อน 49,837 303.57 1981-07-01
ทงย็อง 통영 統營 จังหวัดคย็องซังใต้ 140,140 238.85 1955-09-01
อึยจ็องบู 의정부 議政府 จังหวัดคย็องกี 430,198 81.59 1963-01-01
อึยวัง 의왕 儀旺 จังหวัดคย็องกี 150,379 54.00 1989-01-01
อุลซัน 울산 蔚山 Cityเมืองพิเศษ 1,136,948 1057.50 1962-06-01
ว็อนจู 원주 原州 จังหวัดคังว็อน 321,146 872.56 1955-09-01
ยังจู 양주 楊州 จังหวัดคย็องกี 199,956 309.77 2003-10-19
ยังซัน 양산 梁山 จังหวัดคย็องซังใต้ 267,108 485.18 1996-03-01
ย็องช็อน 영천 永川 จังหวัดคย็องซังเหนือ 103,174 920.29 1981-07-01
ย็องจู 영주 榮州 จังหวัดคย็องซังเหนือ 114,446 669.05 1980-04-01
ยอซู 여수 麗水 จังหวัดช็อลลาใต้ 292,627 501.27 1949-08-14
ยงอิน 용인 龍仁 จังหวัดคย็องกี 898,530 591.36 1996-03-01

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข